Propagačná výstava LAUGARICIO 2010

Trenčín je jedno zo slovenských miest, ktoré pravidelne žije filatelistickým životom. Starajú sa o to tamojšie kluby filatelistov ZSF 52 10 a 52 19. Za spolupráce s Posádkovým klubom Veliteľstva výcviku a podpory OS SR usporiadali t.r. propagačnú výstavu LAUGARÍCIO 2010. K výstave bol vydaný katalóg, ktorého hodnota bude docenená v budúcnosti. Napr. prebal publikácie z vnútornej strany zobrazuje historické prvé medaily vôbec z I. výstavy na Slovensku v r. 1928 ako i záber na jej interiér. Po hlavných príhovoroch nasleduje zoznam členov výboru výstavy a je podivuhodné, koľko ľudí a funkcionárov z najrozličnejších oblastí (mesto, filatelisti, pošta, knižnica aj ďalšie organizácie a spoločnosti) prijalo pozvanie a pomohlo organizačnému výboru, na čele ktorého bol predsedom Ing. Dominik Slezák.

Zoznam exponátov a vystavovateľov pozostával z 15 mien, najviac z Trenčína, ale nechýbalo ani zahraničie (Česká republika Pavlína Ondrejková a Rakúsko ARGE Militaria Wien). Nechýbajú obrázky dnes už historických príležitostných poštových pečiatok, ktorých bolo v Trenčíne a na najbližšom okolí 9, 115 a 21 (Spočítajte to, koľko bolo za tým úsilia, vynaloženej energie a koniec koncov aj peňazí). To všetko sa dalo vyčítať z nosného článku Jozefa Koreného: 85. výročie založenia KFR v Trenčíne 1925-2010. 30 strán(!) – hotová kronika. Článok je dokumentáciou prebohatej a záslužnej činnosti trenčianskych filatelistov nielen pre Trenčín, ale aj pre Slovensko. A kto to všetko robil? Mien filatelistov, stojacich za touto činnosťou je tu hádam spomenutá stovka. Alebo sa mýlim, možno ich je viac. Ich zásluhy boli ocenené zväzom česko-slovenských aj slovenských filatelistov mnohými čestnými odznakmi aj titulmi. To všetko možno Trenčanom len závidieť, alebo nie? Veď to svedčí o záslužnej práci zberateľskej, publikačnej, vystavovateľskej a organizačnej, ktorá je vzorom pre ostatné kluby filatelistov aj praktickým návodom k činnosti ako sa to dá robiť. Ak sa chce a ak sú ľudia. A v Trenčíne sú, naozaj. A aj sa im chce, to dokazujú svojou vytrvalou činnosťou.

Propagačná výstava LAUGARICIO 2010

Propagačná výstava LAUGARICIO 2010


Autor: Ján Mička | 21. 7. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223