Propagácia zbierania známok deťmi

Je fakt, že používanie poštových známok a význam pošty v posledných rokoch v dôsledku zasielania správ mobilom alebo cez počítače spôsobujú aj pokles organizovaného členstva vo zväzoch filatelistov. S tým súvisí aj popularita zbierania známok medzi deťmi. Poštové správy tento problém riešia rôzne, napr. v USA sa na zásielkach pri znehodnocovaní poštovej známky používa strojová pečiatka s výzvou na zbieranie známok USA. Kedysi vyšla na Slovensku pekná poštová známka, ktorá tiež propagovala zbieranie známok mládežou a jej obrázok je pravidelnou súčasťou mládežníckej rubriky v Spravodajcovi ZSF. Nedávno som dostal zásielku z Maďarska, na ktorej bola 2-známková sútlač propagačných známok s obrázkom chlapca a dievčaťa, v rukách so zásobníkmi známok aj lupou. V textových „bublinkách“ bola priama informácia na zapojenie sa do FILAKLUBU (zrejme obdoba našich krúžkov mladých filatelistov) a informácia o kliknutí na príslušnú adresu a tým na zapojenie sa do tejto zberateľskej činnosti. Treba len dúfať, že takýto nápad využije aj naša pošta.

Autor: Ján Mička | 7. 2. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223