Proč sbírám novinové známky - sokol v letu?

K napsání tohoto článku mě vede snaha o propagaci sbírání novinových známek Sokola NV 1-8. Po odchodu na odpočinek jsem hledal možnost dalšího sbírání známek. Sbírku Hradčan jsem z finančních důvodů nebyl schopen dále rozšiřovat. Hledal jsem tedy náhradu. Našel jsem ji v této emisi.Poskytuje možnost širokého vyžití ve sbírání. Velké množství deskových vad/DV/,retuší a jiných zajímavostí.

Na hodnotě 2h/NV1/bych chtěl ukázat možnosti sbírání.Pro tisk bylo použito 10 TD. Už to dává široké možnosti. TD byly zhotoveny leptáním a tudíž každé ZP je trochu odlišné. Pro všechny hodnoty byly zpracovány studie,podle kterých je možné sestavovat rekonstrukce TD. Já osobně sbírám tuto hodnotu tak, že se snažím každé ZP zastoupit ze všech 10 TD.Např. 1.ZP a jeho známá vada s barevnou čarou z levého horního rohu přes nápis POŠTA. Na I.TD se nevyskytuje. Začíná až II.TD. Tato vada byla retušována přímo na TD III.aIV.OD V.TD byla retuš provedena na negativu a vyskytuje se na TD V-X.

Proč sbírám novinové známky - sokol v letu?

Jednotlivá ZP sbírám takto-tedy zastoupení každé TD.Pásky,bloky a větší celky ukládám jako rekonstrukce TD.Ale je možné sbírat jenom zajímavější ZP s DV a retuší. Hodnota 2h uspokojí ale i náročnějšího sběratele.

Existence meziarší s rozdílnou vzdáleností mezi archy.Také na 92.ZP ze IV.TD s největší retuší na Čs.známce. Hodnota byla použita pro přetisk SO1920 a tak i retuš z 92.ZP patří mezi vzácné známky,které jsou chloubou každé sbírky. Po změně tarifů došlo k přetisku známek 5/2h. Toto výpotřební vydání bylo vedeno snahou zužitkovat zbylé známky hodnoty 2h. Zde bych rád upozornil na fakt,že většina přetisků pochází z TD 7-10. Je to pochopitelné. Desky z počátku tisku byly spotřebovány. Známky z 5.-6.TD jsou méně časté,zastoupení 3.-4.TD je řídké. Nalezení přetisku na známkách z 1.-2.TD je velice obtížné.

Proč sbírám novinové známky - sokol v letu?

Hledané jsou i vady přetisku SO1920 a taktéž existuje několik vad přetisku 5/2h-např. 1.8.a 10.ZP.

Existuje samozřejmě mnoho ZT,makulatury,soukromé zoubkování,složky a přeložky.U I.a II.TD nejsou počitadla. Ostatní TD počitadla mají.

Tak to byla malá ukázka jedné hodnoty novinových známek které jsem si zamiloval a věřím,že i ostatní sběratelé najdou zalíbení a uspokojení. V tomto článku nelze postihnout vše o hodnotě 2h a proto budu rád za případné dotazy od začínajících sběratelů.

Autor: Miroslav Horák | 27. 3. 2018

Komentáře

Sokol v letu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223