Príspevok k otázke budúcnosti známok

Občas sa medzi filatelistami diskutuje, či majú budúcnosť poštové známky. Myslím si, a hneď to aj poviem, že majú. Optimisticky tvrdím, že poštové známky prežijú aj súčasnú dobu počítačovú. Dôvodom diskusií býva najmä častejšie používanie mobilov, zasielanie SMS, e-mailov alebo zasielanie množstva letákov v poštových schránkach, ktoré dostávajú občania zdarma od kolportérov z rôznych obchodov alebo firiem. Denno-denne sú tak schránky zaplnené ponukou tovaru a služieb, iba si vybrať napr. v módnych katalógoch a objednať...

Aby sa potenciálnym zákazníkom uľahčilo objednávanie, k takýmto zásielkam (?) býva priložená aj obálka alebo lístok, ktoré v záujme väčšej dôveryhodnosti majú často vytlačený akýsi obrázok „známky“, čím sa vlastne nechcene dôvodí, že každá normálna poštová známka má okrem výplatnej funkcie aj svoj propagačný charakter. Niekedy je obálka s upozornením Odpovedná zásielka, nevyplácať, poštovné hradí prijímateľ ! a vtedy sa môže použitá obálka stať plnohodnotnou filatelistickou a poštovou celistvosťou. Takýto prípad nastane aj vtedy, ak je na zaslanú obálku či lístok nutné nalepiť známku príslušnej hodnoty. Niektoré lístky s natlačenou pseudoznámkou sú „znehodnotené“ pečiatkou, ktorá sa však svojou legendou značne líši od denných pečiatok našich pôšt.

Občas býva lístok aj s vyobrazenou nálepkou PRIORITNE - PAR AVION, ako je v priloženom obrázku reklama automobilu istej značky. Zaujímavý je tiež lístok určený občanom - voličom ČR pred voľbou prezidenta, keď kandidát na funkciu hlavy štátu svojím portrétom v skutočnosti predbehol realitu.

Využívanie obrázkov akoby známok na týchto obálkach a lístkoch je v každom prípade príkladom pre poštu, aby pri vydávaní poštových známok nezabúdala a nepodceňovala najmä ich propagačný charakter a estetickú úroveň, ktorá existenciu poštových známok a ich použitie v dnešnej dobe predĺži čo najviac. Aj keď súperi známok nespia...

Autor: Ján Mička | 10. 3. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223