Příležitostná dopisnice k 150. výročí narození malíře Ludvíka KUBY

V neděli 3. března 2013 byla vydána MĚSTSKÝM KULTURNÍM CENTREM PODĚBRADY a GaleriÍ Ludvíka Kuby Lázně Poděbrady, a.s. poštovní dopisnici s přítiskem.
Dopisnice je věnována 150. výročí narození poděbradského rodáka, českého folkloristy, spisovatele, malíře, národního umělce Ludvíka Kuby. Narodil se 16. 4. 1863 a zemřel 30. 11. 1956 v Praze.
Na dopisnici je reprodukce obrazu Ludvíka Kuby „Zámek poděbradský od ostrůvků“. Barevný tisk je proveden digitálně na stroji "Canon ImagePress C1. Přítisk je zhotoven na levé části speciální dopisnice vydané pro tyto účely Českou poštou, s. p. Na dopisnici je natištěna známka nominální hodnoty "A" (v den vydání ekvivalent 10 Kč, tuzemské výplatné) vzoru "Poštovní trubka".

Prodejní cena dopisnice je 40,- Kč, je možno ji zakoupit v Poděbradech na těchto místech:

Galerie Ludvíka Kuby
lázeňský komplex „Centrální lázně“
nám. T.G.Masaryka 363 / III
http://www.lazne-podebrady.cz/

Informační centrum městské knihovny v Poděbradech
Jiřího náměstí 41
http://www.knihovnapodebrady.cz/

Turistické informační centrum Poděbrady
Jiřího náměstí 19
http://www.polabi.com/

Polabské muzeum v Poděbradech
Palackého 68
http://www.polabskemuzeum.cz/

Příležitostná dopisnice k 150. výročí narození malíře Ludvíka KUBY

Ruční příležitostné poštovní razítko a příležitostné nálepky
Přidat k dopisnici i příležitostné razítko bude možné v době od 16. 4. do 18. 4. 2013 od 8 do 18 hodin na poště 290 01 Poděbrady 1, Jiráskova č.p. 740/6.
Mimo to lze na stejné poště získat na doporučené zásilky příležitostné R-nálepky s portrétem malíře L. Kuby a textem „ 150 let od narození malíře Ludvíka Kuby Poděbrady 16. 4. 2013“. Od 16. 4. 2013 je k použití 720 ks těchto R-nálepek.
Od tohoto dne až do 16. 5. 2013 bude na poště 290 01 Poděbrady 1 používána příležitostná cenná nálepka APOST s přítiskem „Poděbrady1 KUBA*1863“.

Zdeněk Hrnčíř

Autor: Redakce | 20. 3. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223