Príklad splývania dvoch zberateľských oborov

Datum vydání: 7. 5. 2010


Dnešná pošta mi (okrem iného) priniesla pohľadnicu malej dedinky na Žitnom ostrove a to Trhovej Hradskej. Ide o dvojzáberovú fotopohľadnicu slovenského vidieku. Túto pohľadnicu som vlastne kupoval pre kolegu – filokartistu.


O to bolo väčšie moje prekvapenie, keď som si pohľadnicu prehliadol z adresnej strany, ktorú som nevidel na aukcii (bola vyfotená iba obrazová časť). Ide totiž o krásny doklad poštovej histórie z obdobia 2.svetovej vojny.

Táto obec patrila od r. 1938 na základe viedenskej arbitráže Maďarsku. Ako sám odosielateľ píše adresátovi v čase podania už čs. pošta nefungovala, a maďarská ešte nebola otvorená. Preto funkciu pošty prevzala obec. Dôkazom toho je dvojjazyčná kruhová pečiatka (ešte zrejme z čias 1.republiky) obce „Obec Trhová Hradská – Vásárút község“. A v strede vodorovne Okres Dun.Streda, a pod ním oddelene s čiarkou Duna-Szerdahelyi járas.

Zrejme tú výsadu nemali aby vyberali aj poštovné, preto pohľadnica putovala na poštový úrad kráľovskej pošty č. 163 v Budapešti (kruhová pečiatka Magyar Kir.Posta 163). Zrejme tu určili výšku doplatného 10 halierov (fillér).

A nakoniec na pošte č. 62 v Budapešti dofrankovali pohľadnicu na prilepenom „kúsku“ podacieho lístka niekdajšej rakúsko-uhorskej pošty (vidno aj číslo tlačiva 298).


A priznám sa, že teraz mám dilemu. Či pohľadnicu ponúknuť kolegovi, ktorý zbiera túto oblasť, alebo si ju nechať pre seba ako filatelisticky veľmi zaujímavý predmet.

Autor: Zoltán Kovács

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz