Pribinov kríž SR - Martinovi Činovskému

Datum vydání: 15. 1. 2014


PRIBINOV KRÍŽ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

M A R T I N O V I Č I N O V S K É M U (Správa z tlače)

Akademický maliar Martin Činovský (1953) si v utorok 7. januára 2014 v Prezidentskom paláci v Bratislave prevzal od prezidenta Ivana Gašparoviča jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní - Pribinov kríž I. triedy.

P r i b i n o v k r í ž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

P r i b i n o v k r í ž je slovenské vyznamenanie pomenované podľa kniežaťa Pribinu. Udeľuje ho prezident Slovenskej republiky na návrh vlády alebo Národnej rady SR.

Pribinov kríž má tri triedy. Najvyššia z nich je I. trieda. Pri jeho zapožičaní sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava. jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.

Vzácne vyznamenanie za celoživotné dielo, ktoré mu udelil prezident slovenskej republiky Ivan Gašparovič, sa vo veľkej miere jeho kreovaného diela sa vzťahuje aj známkovú tvorbu. Aj jeho zásluhou Slovensko získalo vynikajúce renomé vo svetovej konkurencii tvorcov poštových známok na všetkých kontinentoch.

Autor prvej pamätnej poštovej známky samostatnej Slovenskej republiky, s vyobrazením štát neho znaku, so slovenskou nominálnou hodnotou, platnej od 1. januára 1993, doc. Martin Činovský, Art.D., výtvarník a hudobník, maliar, grafik, rytec, tvorca poštových známok, pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, v Bratislave, absolvent Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave (ateliér prof. Albína Brunovského), Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži, po skončení vysokej školy si svoju výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových známok (školiteľ rytec Jozef Herčík, Praha), absolvoval tiež odbornú stáž v Štátnej tlačiarni cenín v Périgueux vo Francúzsku.

Prvý slovenský rytec poštovej známky, v bývalom Československu, je prvým slovenským rytcom, ktorý v roku 1986 úspešne prenikol do rýdzo českej ryteckej dominancie v československej známkovej tvorbe (od roku 1918, po dlhých siedmych desaťročiach), renomovanej vo svete (rytina známky „X. Majstrovstvá sveta vo volejbale“, 1986), zakladateľ rytectva na Slovensku, prvý predsedom Realizačnej komisie známkovej tvorby MDPT Slovenskej republiky, získal za svoju tvorbu viacero prestížnych domácich a zahraničných ocenení, ako napr. :

V roku 1997 v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grad Prix de l’Exposition WIPA, vo Viedni, získal tretie miesto za známku Ľudovíta Štúra (autor výtvarného návrhu Jozef Baláž), premierové ocenenie slovenskej známkovej tvorby na svetovej scéne.

V roku 2010 získal Cenu generálneho riaditeľa SP a.s. „Krištáľová známka“ za najlepšiu rytinu.

V roku 2011 v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie, Grand Prix de l’Art Philatélique v Bruseli, získal najvyššie ocenenie za známku „400 výročie Žilinskej synody“ - cirkevného snemu (autor výtvarného návrhu Dušan Kallay)

V roku 2012 v súťaži Grand Prix de ľExposition WIPA 2012, 3. miesto, v súťaži považovanej za súťaž o najkrajšiu známku sveta ((autor výtvarného návrhu Dušan Kallay).

Od roku 2012 je nositeľom Zlatého čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov.

Počas 20 rokov existencie samostatnej slovenskej známkovej tvorby vytvoril viac ako 160 výtvarných návrhov a rytín emisií poštových známok, s vzácne originálnymi osobitými podobizňami slovenských kultúrnych a politických osobností. Trinásťkrát získal Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií za najkrajšiu známku roka.

V roku 2004 mu udelili francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry.

Srdečne blahoželáme a želáme Majstrovi Činovskému veľa ďalších tvorivých úspechov nielen v miniatúrnej grafike - tvorbe poštových známok, ale aj v maľbe, voľnej grafike a jeho obľúbenej hudbe.

Autor: Peter Závacký

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz