Príbeh o túžbe dotknúť sa oblakov

Príbeh o túžbe dotknúť sa oblakov

Žijú medzi nami.
Osud im nedožičil čerpať plným priehrštím radosti všedných dní, ktoré im život ponúka. Sú zdravotne znevýhodnení. Ich fyzický handicap bol spôsobený buď úrazom, alebo sú postihnutí od narodenia, dôsledkom čoho sú rôzne obmedzenia ich činností. Pohybové, alebo iné zdravotné postihnutia zhoršujú kvalitu ich života a bránia im v aktivitách, ktoré by im prinášali uspokojenie z užitočnosti aj pre ostatných.
Majú jedno spoločné. Nezlomnú chuť k životu, snahu dokázať mimoriadne veci, zvíťaziť nad osudom. Mnohí svojou usilovnosťou zdolali aj nemalé prekážky. Vystúpili na himalájske štíty, vytvorili fantastické ume­lecké diela, vystúpili na stupne víťazov paraolympiád.

Príbeh o túžbe dotknúť sa oblakov

Zvíťazili!
Indický politik a motivačný pedagóg Shiv Khera v knihe Môžete vyhrať napísal: „Víťazi nerobia iné veci, ale robia ich inak.“ Zdravotne znevýhodnení výtvarníci nedržia štetce rukami, ale maľujú nohami. Nohami píšu, ovládajú počítač riadia, auto, ...

Dnes 25 ročná Jessica Cox, americká absolventka univerzitného štúdia - Magisterka psychológie, sa narodila bez horných končatín. Rodičia Wiliam a Inéz sa podujali na neľahkú úlohu - naučiť Jesiiku robiť no­hami všetko to, čo robia ostatné deti rukami.

Stala sa motivačnou pedagogičkou. Jej krédom je: „Nič nie je nemožné, čo si želá srdce“. Motivační pracovníci, sú vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia, pôsobiaci spravidla na západných univerzitách a svojimi prednáškami a seminármi motivujú zdravotne postihnutých v ich túžbe žiť plnohodnotný život.
Jessika v troch rokoch začala chodiť na gymnastiku. Zhotovili jej protézy, ktoré však čoskoro prestala používať. V šiestich rokoch sa naučila plávať. Vo všetkom je úplne sebestačná. Riadi špeciálne upravené auto a na benzínovej pumpe si bez cudzej pomoci natankuje pohonné hmoty. Varí a sama si vie urobiť make up. Ambí­cie mladej motivačnej pedagogičky tým ale neskončili.

Zatúžila vzlietnuť do oblakov. Umožnilo jej to malé športové lietadlo Ercoupe s upraveným riadením. Ercoupe je jednoplošník vyrobený firmou Research Corporation (ERCO), krátko pred druhou svetovou vojnou. Má najbezpečnejšie fixované krídla, ktoré letecké inžinierstvo mohlo poskytnúť.

Pre získanie licencie na pilotovanie takéhoto nízko-hmot­ného lietadla je potrebný výcvik, ktorý trvá zvyčajne šesť mesiacov. Hoci to Jessike trvalo až tri roky, zvládla to a stala sa prvou bezrukou pilotkou na svete. V roku 2008 mala už samostatne nalietaných 89 hodín.
Vzhľadom na jej profesiu motivačnej pedagogičky, je to nielen jej veľký profesionálny výkon, ale aj dôkaz, že všetko čím motivuje svojich zdravotne znevýhodnených poslucháčov je skutočná realita.
Video a fotodokumentáciu si môžete pozrieť na http://jessica-cox.blokspot.com/

Autor: Robert Hončariv | 17. 11. 2010

Komentáře

Úžasná vôľa.

Do pozornosti zdravotne znevýhodneným a seniorom

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223