Prezentácia známky Budova Pošty Piešťany 1

V emisnom pláne Slovenskej pošty, a.s., býva spravidla na koniec emisného radu zaradená poštová známka s „poštárskou tematikou“. Tak sa v minulosti vydali napr. známky s pracoviskom poľnej pošty alebo zobrazením budov pôšt. Na webovej stránke POFIS sa síce vyskytol ojedinelý názor o neujasnenosti tejto koncepcie, lebo niekedy je v známke obraz budovy zvonka a inokedy interiér, na kupónoch sú brány budov, niekedy portréty a pod. V každom prípade však ide o žánrovú pestrosť, vhodnú na väčšie tematické využitie filatelistami. V tomto roku ku Dňu poštovej známky bola vydaná Pošta Piešťany s kupónom. Budova – pôvodné označenie Poštový a telegrafný úrad – je národnou kultúrnou pamiatkou. Projektoval a vystaval ju v rokoch 1931 - 32 významný slovenský staviteľ Ing. arch. Emil Belluš vo funkcionalistickom slohu, keď budovu s oblúkom umiestnil do rohu ulíc a takéto usporiadanie je i vo vnútri budovy s vestibulom a schodiskom.

Pôsobivú známku navrhol a vyryl Mgr. art. Jozef Česla, ktorý tak premiérovo vstúpil do slovenskej známkovej tvorby. Predstavenie známky sa uskutočnilo 6. decembra 2016 vo vestibule piešťanskej pošty za širokej účasti filatelistov z celého Slovenska – boli tu zástupcovia KF z Kežmarku, Žiliny, Trenčína, Trnavy a Bratislavy a, samozrejme, domácich z Piešťan.

Známku a autora predstavil Mgr. Martin Vančo, PhD., (na foto prvý zľava). Ako povedal Milan Vančo, predseda KF ZSF Piešťany (na foto prvý sprava, vedľa neho akad. mal. Jozef Česla), známka je akýmsi prvým piešťanským unikátom, lebo všetky doteraz vydané známky zobrazovali kúpeľné objekty a po prvý raz vidíme na známke budovu z mesta. Kupón predstavuje Bellušovu bustu z vestibulu pošty.

Návštevníci prezentácie využili podujatie na nákup známok, FDC, tvorbu analogických pohľadníc a pochopiteľne aj na získanie autogramu autora známky.

Prezentácia známky Budova Pošty Piešťany 1

Prezentácia známky Budova Pošty Piešťany 1


Autor: Ján Mička | 9. 12. 2016

Komentáře

Interiér pošty

oprava

Je to pekné, ale...

Poznámka autora k CM

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223