Přetisk Ziaristi 1920 Ujságirók

Datum vydání: 18. 12. 2017


Nedávno jsem procházel na Infofile starší články a narazil jsem na článek pana ing. Petera Valdnera pod názvem Uhorsko 1918 – 1924. V tomto článku se zabývá vznikem a užitím cca čtyř desítek přetiskových vydání na uherských známkách.

Protože tato vydání zasahují do řady jiných států, týkají se velkého množství sběratelů (např. ČSR I, Madˇarska, Itálie a balkánských států). Proto by nebylo od věci rozebrat jednotlivá vydání trochu podrobněji a článek pana Valdnera považovat jako výchozí bod, z kterého by si mohl každý, kdo má určité znalosti konkrétního vydání, vybrat sobě blízké téma a podrobněji s ním seznámit ostatní čtenáře. Mohl by tak vzniknout soubor článku podrobněji mapující toto téma a pomoci i dalším sběratelům.

Na konci svého článku se pan Valdner zmiňuje i o vydání určeném k příležitosti kongresu novinářů Sedmihradska a Banátu v Cluj Napoca, kdy byly opatřeny přetiskem rumunské známky s portrétem krále Ferdinanda. Protože sbírám rumunské známky, zkusil bych toto vydání probrat trochu podrobněji a odškrtnout tak první položku z pomyslného souboru článků.

Jak jsem psal výše, vzniklo toto vydání u příležitosti kongresu novinářů Sedmihradska a Banátu v Cluj Napoca v roce 1920. Proto je na přetisku číslice 1920 a dvě slova, která znamenají v překladu novinář. Ziaristi v rumunštině a Ujságirók v madˇarštině. Tímto přetiskem byly opatřeny známky s portrétem krále Ferdinanda z roku 1920, označované jako Modelul I. Tyto známky vyšly z větší části na bílém papíru (hârtie albă) různé síly. U části nákladu byl použit ještě šedý tzv. válečný papír (hârtie de război). Jedná se o hrubý papír válečné výroby, ve kterém se nechají pozorovat různě barevná vlákna. Proto nezaměnit za žilkovaný papír. Ten byl bílý s modrými žilkami a používal se až od roku 1921. V té době se používaly v Rumunsku čtyři rozměry řádkové perforace ( A=13 ½ , B=11 ½ , C= 11 ½ x 13 ½ a D= 13 ½ x 11 ½ ) a jedna hřebenová o rozměru 13 ½ x 13 ¾ . Na této emisi se ještě vzácně vyskytla perforace 10 x 11 ½ . Informace o hodnotách známek , papíru, perforaci, nákladu a barvě přetisku jsou shrnuty v přiložené tabulce.


Údaj o nákladu je převzatý z rumunského katalogu a u hodnoty 25B modrá je nejspíš chybný. Tato hodnota nebyla jednotlivě prodávána, stejně jako hodnoty 10B, 1L a 2L. Zpravidla spolu s těmito hodnotami schází i v aukčních položkách této emise. Proto mi připadá náklad 1100 ks jako u těch zbývajících třech pravděpodobnější. Je to ale jen můj názor.

K přetištění byla použita deska o deseti řádcích, na které se vyskytují tři typy přetisku.

I TYP je proveden písmem antikva (proměnné síly čar a zakončení patkami ), je použit na řádcích 1, 2 a 3, délka nápisu Ziaristi je 8 mm (obr. 1)

II TYP je proveden obyčejným písmem a je použit na řádcích 4 a 5 , délka nápisu Ziaristi je 7 mm (obr. 2)

III TYP je proveden písmem antikva a použit na zbývajících řádcích 6, 7, 8, 9 a 10, délka nápisu Ziaristi je 7 mmMůžou se tedy vyskytovat i smíšené typy přetisku v případě svislých dvojic. A to T I+T II, nebo T II+T III. V případě čtyřpásky z řádků 3, 4, 5 a 6 by šlo o T I+T II+T II+T III

Čtyřblok známek 50B spojené typy T II+T IIIVyskytuje se i desková vada na pátém řádku-výrazně menší písmeno r v Ziaristi (víc informací o této vadě nemám)

Na závěr bych dodal, že z emise, o které se katalogy téměř nezmiňují, se může vyklubat zajímavé téma pro sběratele. V tomto případě při kombinaci papírů + perforace je to 26 známek pro každý typ přetisku, tedy 78 celkem, z nichž je část velmi malého nákladu, plus spojené typy a další specialitky.

A o tom to je.

Autor: Jaroslav Špála

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz