PRESSFIL: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006

Datum vydání: 9. 4. 2007Nový katalog zahrnuje všechny Českou poštou s.p. vydané příležitostné R-nálepky (nálepky na doporučené dopisy) od května 1993 do června 2006. Cena: 195,- Kč

Sbírání příležitostných R-nálepek České republiky je doposud neprávem poněkud opomíjeným sběratelským oborem, neboť kromě často neúplných seznamů nebyl k dispozici žádný podrobný katalog.

PRESSFIL: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006 zakoupíte zde.

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz