PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939


Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.
Po více než šedesáti letech od konce Československé republiky v březnu 1939 vychází toto ojedinělé dílo, které zahrnuje všechna používaná razítka. Sbírání příležitostných razítek bylo léta neprávem opomíjeným sběratelským oborem, neboť nebyl k dispozici žádný podrobný katalog. Nyní sběratelé konečně dostávají „kuchařku“ podle které již ví, co přesně shánět, co již mají a co mohou nabízet k výměně. Ostatně pár smutečních razítek k úmrtí prvního prezidenta T. G. Masaryka z roku 1937 má snad každý dlouholetý filatelista, ale kdo ví že právě mezi těmito razítky existuje jedno, které má hodnotu více než tisícovou? Z éry první republiky se do dnešní doby dochovala razítka, které je možno ocenit v řádech desetikorun, stokorun ale i tisícikorun.

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

Úvod katalogu je věnován vývoji a dělení razítek v období let 1919 až 1939. Vlastní katalogová část na 274 stranách popisuje podle časového hlediska (roku a data používání) každé příležitostné razítko, kterému je přiděleno zvláštní katalogové číslo a je ohodnoceno jak na výstřižku, tak použité na celistvosti (dopise).

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

Samozřejmě jsou ohodnoceny i různé barvy používaných razítek. Další část je věnována specializaci – rozlišení těch příležitostných razítek, která byla vyrobena bez rozlišovacího označení. Zde jsou popsány rozdíly v kresbách razítek, odlišné detaily, podle kterých je možno je bezpečně rozeznat. Závěrečná část - rejstřík razítek podle jednotlivých poštovních úřadů – je určena sběratelům, kteří budují sbírku podle jednotlivých pošt.

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

Poslední katalog, který se zabýval příležitostnými razítky první republiky (nepočítáme-li námětový katalog pana Nebeského vydaný na počátku sedmdesátých let) byl vydán jako pouhý neúplný soupis krátce po válce. I to by měl být důvod pro zakoupení této publikace. Ostatně její cenu mohou zaplatit již dvě či tři razítka, popsaná a oceněná právě podle ní.

První vydání katalogu formátu A5 vyšlo v červnu 2004, dotisk v červnu 2006, celkem obsahuje 1.072 popsaných příležitostných razítek, 941 vyobrazení, přes 2.200 cenových záznamů, cena pro konečného spotřebitele 395,00 Kč.

Přední a zadní strana pohlednice s prvním čs. příležitostným razítkem používaným během Sokolského sletu ve Znojmě dne 24. srpna 1919. Mimořádně vzácná celistvost, jedna z vyobrazených a popisovaných položek katalogu příležitostných razítek první republiky.

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

Některé z dalších celistvostí vyobrazených, popsaných a oceněných v katalogu. Příležitostné razítko používané dne 12. června na sjezdu německých filatelistů v roce 1921 v Teplicích-Šanově. Vzácná jednoznámková frankatura použitá na doporučeném dopise, dvojjazyčné česko-německé razítko s příležitostným textem a označením Č.S.P. (Československá pošta).

PRESSFIL: Katalog příležitostných poštovních razítek Československá republika 1918-1939

Dvoubarevné (červeno-modré) příležitostné razítko používané dne 18. prosince 1935 u příležitosti volby prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše, použité na pohlednici zaslané na československý konzulát do Vídně.
Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.


Autor: PRESSFIL | 13. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář