Přeptáčkováno u známky Dětem 1948 - vysvětlení od autorů

K našemu příspěvku Přeptáčkováno u známky Dětem 1948 se nám podařilo dohledat vyjádření autora (K. Svolinský), které vše vysvětluje. Vyjádření je převzaté z časopisu Československá filatelie 1949.

Vážený pane redaktore! (adresováno p. Hirschovi - poznámka redakce)

Poznámka "Nezdařená retuš" na str. 30 časopisu Československá filatelie, V. roč., č. 3, ze dne 12. února 1949 je založena na zcela nesprávných předpokladech.

Je jistě v zájmu čtenářů filatelistů, aby byli správně, věcně informováni.

1. Změny na známce, odstranění ptáků, zjednodušení v některých detailech (to se ovšem nedá posoudit na té velmi špatné, kaňkovité reprodukci kresby, dělané podle příliš silné, zcela skreslující fotografické kopie) provedl jsem sám, vlastnoručně, ale na zmenšené fotografické kopii kresby. Ptáci tedy nebyli vyriti. Rytci p. Švengsbírovi, jsem ještě sám na této opravené kopii vysvětlil a ukázal, jak si co představuji. Pan Š. mi jako všichni ostatní rytci, předkládá otisky vykonané práce, společně je posuzujeme a radíme se o případných opravách; on stejně jako ostatní, nezměnili by bez předchozí domluvy se mnou ani tečku! Za přerušení linií stromu jsem tedy zodpovědný jedině já, stejně jako metamorfosu ptáčka v uříznutý pařez. Takové věci jsou v kresbě (a nemusí to být ani ta obávaná kresba moderní) docela dobře možné. Ovšem v kresbě nenaturalistické! Nebylo by bývalo pro mne nic snadnějšího, než doplnit tyto dvě čarečky na kmeni (to "přerušení") a odstranit ten zbytek kresby, který byl dříve křídlem. Proč bych to však dělal, když posloužil dobře té představě, která mne při tom napadla?

Žertík to tedy není.
Ani si tím rytec neusnadnil práci: o to zde vůbec nešlo. Prohlašuji zde důrazně, že jak mně, tak p. Švengsbírovi záleželo jedině na tom, abychom československé známky nejen jako jednotlivé kousky, ale jako celek vytvářeli v jednotné slohové linii, aby na světové produkci měly svoji uvědomělou osobitost. Nešlo nám a nejde nám o zájmy hmotné a tím méně o nějaké usnadňování práce.

Kdyby tomu tak nebylo, nepřekresloval bych já své návrhy bůhví kolikrát; rovněž p. Švengsbír by neprojevoval nadšenou ochotu, vyrýt třeba hotovou známku znova, kdybychom shledali, že je špatná.

Rozhodně si naše seriosní práce žádá a zasluhuje seriosního posuzování, t. j. posuzování kritického, ale věcného a pravdivého.

Je to po prvé, co jsem se nemohl zdržet a odpovídám na posudek o své práci. Neudělal bych to, kdyby to byl skutečný posudek; o celkové hodnotě, o tom, jak známka splňuje svoji funkci atd. atd. Nic! Ale začínáme s hnidami: "přerušený kmen" atd. Doufám, pane redaktore, že dopřejete ve Vašem listě místa i této moji poznámce - opravě. Píši ji s pocitem hořkosti.

S úctou K. Svolinský

Autor: Redakce | 29. 12. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223