Přemysl Otakar II. ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto začalo psát svou historii dávno před polovinou 13. století, kdy bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. jako jedno z obchodních středisek na hlavní spojnici Čech s Moravou. Do současnosti se z doby založení dochoval pravidelný půdorys města s centrálním náměstím, které je největší náměstí čtvercového typu v Čechách. Při procházce centrem nelze minout kromě náměstí ani gotický chrám svatého Vavřince, zvonici z šestnáctého století, Choceňskou věž, Pražskou a Litomyšlskou bránu. V hradebním opevnění se dochovaly Vodárenská a Klášterská bašta. Věřím, že někteří čtenáři zavzpomínají na návštěvu města také v souvislosti s nedávnou filatelistickou výstavou.

Přemysl Otakar II. ve Vysokém Mýtě
Dominanty města na CM

„Oficiálně“ se jako rok založení města uvádí letopočet 1262. V roce 2012 si tedy město připomínalo 750. výročí svého založení. K tomuto výročí byla směřována většina akcí ve městě.

Přemysl Otakar II. ve Vysokém Mýtě
OVS Městského úřadu s logem 750. výročí založení

Jedna z významných akcí k výročí bylo odhalení sochy zakladateli města. Není bez zajímavosti, že ačkoliv panovník založil více než 50 měst (a to nejen u nás), do doby nedávné nestála v žádném městě jeho socha. Tuto skutečnost pojala jako velikou výzvu dvojice nadšených patriotů a jejich úsilí ve formě veřejné sbírky bylo korunováno (doslova, viz foto sochy) úspěchem.
Dne 15. září 2012, v rámci hlavních oslav výročí byla socha slavnostně odhalena.

Výtvarný návrh i vlastní sochu provedl umělecký kovář Karel Bureš, vysokomýtský rodák, který má svůj ateliér v nedaleké obci Hrušová. Pro sochu krále železného a zlatého zvolil stylově, tedy kovanou postavu se zlacením.

Přemysl Otakar II. ve Vysokém Mýtě
Přemysl v Mýtě

Novou dominantu města najdete při vjezdu do historického centra města, je umístěna na velmi důstojném místě před Pražskou bránou. Díky spolupráci s místním KF vznikla k tomuto výročí také dopisnice. A jistě není bez zajímavosti, že autorem obrazu Přemysla na dopisnici je právě autor sochy, tedy Karel Bureš.

Přemysl Otakar II. ve Vysokém Mýtě
Dopisnice k výročí založení města s vyobrazením Přemysla (porovnat podobu Přemysla můžeme se známkou)

Až budete mířit k Mýtu, nezapomeňte se podívat na první sochu tomuto významnému a úspěšnému státníkovi.

Pramen:
http://www.vysoke-myto.cz/ oficiální stránky města
http://www.premyslvmyte.cz/ stránky o soše

Autor: Petr Fencl | 31. 12. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář