Přelepený korespondenční lístek

Většinou se sběratelé setkávají se zásilkami, kdy byla nějaká známka dofrankována jiným způsobem na úroveň předepsanou poštovním tarifem. Může se jednat o vyplepení jiné známky, použití frankotypu, v novější době pak např. doplacení nálepkou APOST, či o vyplacené v hotovosti.

Málokdy však objevíme zásilku, kde byla původní známka přelepena jinou známkou. Důvodem může být podání zásilky v jiném státě, než bylo původně předpokládáno, skutečnost, že původně vyplepená známka již neplatí či časté změny poštovních sazeb.

Na našem obrázku vidíme takovouto zásilku. Jedná se o korespondenční lístek Maďarské pošty z roku 1925, který má natištěnu známku emise „Ženci“ (tato emise platila až do roku 1919 i na území dnešního Československa). Odesílatel zřejmě neměl po ruce známku na doplacení vytištěné ceniny na správnou hodnotu, a proto si poradil vylepením známky z emise „Parlament“ v hodnotě 1.000 korun, kterou uhradil celý poplatek. Lístek byl odeslán v roce 1926.

Pošta samozřejmě neprotestovala, protože dostala vlastně zaplaceno dvakrát – jednou koupí korespondenčního lístku a po druhé zakoupením známky...

Přelepený korespondenční lístek


Autor: Lubor Kunc | 3. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223