Předchůdci perfinů, ano či ne?

Výskytu reliéfních razítek na celinách se věnuje ve čtvrtém čísle zpravodaje PERFIN 2001 Doc. Ing. Jozef Tekeľ v článku Predchodcovia perfinou na celinách. Autor nedoporučuje, v případě celin, považovat za předchůdce perfinů otisky kovových nebo gumových firemních razítek a to bez uvedení důvodu tohoto doporučení.

Ve čtvrtém čísle zpravodaje PERFIN 2000 Ing. Jaroslav Kuběnka ve svém článku Problematika predchodcov perfinov uvádí svůj názor. Pokud by firemní razítko na celině bylo předchůdcem perfinu, tak ten kdo po zavedení perfinovacího strojku současně používal firemního razítka by vytvářel jakési "souběžné" perfiny. Dále vyslovuje domněnku, že se předchůdci perfinů na celinách nevyskytují, protože celiny nebylo možné po napsání adresy a textu zneužít a nepoužité bylo možno ochránit jinak.

S tím, že u celin bylo zneužití málo pravděpodobné, souhlasím. Malý výskyt perfinovaných celin potvrzuje, že jejich zneužití nepředpokládala ani většina firem.

Pokud se dalo předpokládat, že nepoužité celiny není možné před zneužitím jinak ochránit, pak jejich ochranou mohlo být také orazítkování a to i na zadní straně. Stejnou ochranu proti zneužití zajišťovalo i provedení přítisku na celiny. Přítisky na celinách se vyskytují prokazatelně již v roce 1869. U přítisků je zřejmé, že jejich hlavní význam byl zcela jiný než ochrana celin před zneužitím. U razítek to sice jednoznačné není, ale také se patrně nedá prokázat, že byla použita předem za tímto účelem a nikoli až před odesláním ze zcela jiného důvodu.

Nyní ještě k předchůdcům perfinů všeobecně. Za předchůdce perfinů jsou většinou považovány celistvosti splňující některou z těchto podmínek:
 • známka na celistvosti je přepsána částí adresy
 • známka na celistvosti je orazítkovaná částí firemního razítka
 • známka na celistvosti je opatřena reliéfním razítkem
 • .

  Chci se nyní zamyslet nad tím zda skutečně splnění těchto podmínek stačí k tomu, aby se dalo hovořit o předchůdcích perfinů.

  Téměř s jistotou lze konstatovat že účelem všech tří způsobů "označení" známek nebo celin bylo zabránit jejich použití k jinému než podnikovému účelu stejně jako u perfinů. Na rozdíl od perfinů však nebyly úředně povoleny.

  Nyní konkrétně k jednotlivým druhům "předchůdců".
 • Přepsání částí adresy bylo dodatečně poštou povoleno (18.VI.1860) - myslím, že po tomto datu se dá za předchůdce pokládat
 • Orazítkování částí firemního razítka bylo úředně zakázáno, tolerování poštovními úředníky je nijak nelegalizuje - proto považuji za nevhodné považovat za předchůdce perfinů.
 • Opatření reliéfním razítkem nebylo sice povoleno, ale ani zakázáno (neodporovalo poštovním předpisům) - toto bych zařadil doprostřed mezi předchozí dva druhy (i když objektivně na úroveň soukromých přítisků na celinách).


 • Autor: Adolf Kuchyňka | 3. 10. 2003

  Komentáře

  Nejsou žádné komentáře

  Přidat komentář


  © 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
  ISSN 1214-4223