Před sto lety bylo rozhodnuto o maďarském městě Šoproň

Datum vydání: 27. 8. 2021


Dne 4. června 1920 uzavřely vítězné mocnosti Trianonskou smlouvu, kterou byly potvrzeny nové poválečné maďarské hranice. Avšak úplnou tečkou bylo, na základě tzv. Benátského protokolu, všelidové hlasování obyvatel maďarského města Šoproň o tom, zda se město má stát součástí Maďarska nebo Rakouska. To byla jediná skutečná revize mírové Versaillské smlouvy, kterou akceptovaly vítězné mocnosti.

Obyvatelé města Šoproň se v plebiscitu ve dnech 14. – 16. prosince 1921 rozhodli pro přičlenění k Maďarsku. Letos je tomu tedy 100 let, od této události. Maďaři hovoří o svém městě jako o CIVITAS FIDELISSIMA – A LEGHÚSÉGESEBB VÁROS, jak je uvedeno na přiloženém aršíku, vydaném 5. července 2021 k tomuto jubileu. A LEGHÚSÉGESEBB VÁROS znamená v překladu Město nejvěrnější.

Vyobrazení na pravé straně aršíku představuje pomník v Šoproni, o kterém rozhodlo již v roce 1922 maďarské národní shromáždění. Památník – Brána loajality – znázorňuje bohyni Hungaria se svatoštěpánskou královskou korunou, a kolem ní věrné, maďarsky i německy hovořící obyvatele města. (Poznámka: v té době bylo obojích zhruba stejně)Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz