Pražský hrad - Lucas Cranach

Datum vydání: 18. května 2016
Název emise: Pražský hrad - Lucas Cranach
Nominální hodnota: 38 Kč
Katalogové číslo: 886
Výtvarný návrh: Lucas Cranach
Rytina: Miloš Ondráček
Tiskové listy: á 4 ks známek
Rozměr obrázu známky: 40 x 50
Druh tisku: pětibarevný ocelotisk z plochých desek v barvě okrové, červené, rubínové, šedé a černé

Pražský hrad - Lucas Cranach

Námět známky:

detail z fragmentu Pražského oltáře – pravá část zobrazující sv. Barboru

Lucas Cranach starší (4. října 1472 Kronach u Bamberka–16. října 1553 Výmar) byl velký německý renesanční malíř, tiskař, obchodník a přítel M. Luthera. Lucas Cranach starší prožil plodný, naplněný život. Žil v období nepokojů a rebelií, reformačního a protireformačního úsilí. Umění této doby prodělávalo neméně bouřlivé změny, za Cranachova života došlo k jistému odklonu od ideálů německé renesance a nové výtvarné vnímání světa se projevilo v podobě manýrismu. Mladý Cranach se vyučil v rytecké dílně svého otce Hanse Malera (jeho příjmení znamená malíř a označuje profesi, ne jeho původ), která tehdy realizovala významné zakázky pro okolní vesnice a města. Jistě někdy kolem roku 1495 podnikl cestu do Norimberka, kde byl celoživotně ovlivněn díly velkého německého umělce a rytce Albrechta Dürera. Mladý Cranach pak působil mezi lety 1501–1505 ve Vídni, kde se setkal s okruhem humanistických učenců z vídeňské univerzity v čele s Conradem Celtisem. Díla vzniklá během vídeňského pobytu řadí Cranacha mezi zakladatelské osobnosti takzvané Dunajské školy. Z těchto děl můžeme jmenovat například „Svatební diptych“ (Dr. Johannes Cuspinian a Anna Cuspinianová, 1502), „Sv. Jeroným jako poustevník“ (1502, Kunsthistorisches Museum, Vídeň) a „Ukřižování Krista“ z roku 1503, dnes v Alte Pinakothek, Mnichov. V roce 1505 se stává dvorním malířem a později i diplomatem saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého ve Wittenbergu, který dobře rozpoznal umělcovo nadání a rozhodl se jej podporovat. Zde, ve staroslavném Wittenbergu, také Cranach zakládá prosperující dílnu se stále vzrůstajícím počtem učedníků a pomocníků. Poslední léta svého života strávil Cranach ve Výmaru, kde také 16. října 1553 zemřel.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Pražský hrad - Lucas Cranach

Pražský hrad - Lucas Cranach

Pražský hrad - Lucas Cranach

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.Pražský hrad - Lucas Cranach

Autor: Zdeněk Jindra | 18. 5. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223