PRAGA 2008 věcí všech filatelistů

Přípravy Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 jsou v plném proudu. Organizační výbor oslovil všech 84 členských filatelistických svazů FIP, z nichž již více než 50 projevilo zájem o účast a nominovalo své národní komisaře. Z dosavadních ohlasů je zřejmé, že zájem zahraničních vystavovatelů je značný. K výstavě byl také vydán informační bulletin č. 1, který byl spolu s přihláškami distribuován do všech zemí.

Českým národním komisařem byl nově jmenován Jaroslav Maleček. Zájemci o účast, kteří na minulých výstavách získali potřebnou kvalifikaci, se mohou přihlásit v sekretariátu SČF nebo na adrese Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008, Holečkova 10, 225 07 Praha 5, e–mail: malecek@praga2008.cz. Upozorňujeme, že výstava je pořádána podle regulí FIP a kvalifikační předpoklady jsou proto nezbytnou podmínkou účasti.

Organizační výbor považuje za samozřejmé propagovat výstavu PRAGA 2008 všemi dostupnými cestami. Aktuálním zdrojem informací o ní jsou především webové stránky http://www.praga2008.cz, z nichž je možné podle potřeby čerpat – pochopitelně s uvedením zdroje a za předpokladu, že nedojde ke zkreslení obsahu. Organizační výbor nemá v žádném případě v úmyslu jakkoliv omezovat informování o výstavě v médiích, zejména filatelistických. V souvislosti s výstavou PRAGA 2008 je rovněž možné používat k nekomerčním účelům její logo. O vhodnou propagaci výstavy žádáme i všechny naše partnery v zahraničí.

Výstava PRAGA 2008 je a musí být věcí všech filatelistů v České republice. Jde o kulturní událost světového významu sledovanou a podporovanou FIP. Skutečnost, že gesci nad výstavou převzal sám předseda FIP Jos Wolff, svědčí o tom, že Česká republika v minulosti získala vysoký kredit. Z korespondence se zahraničními partnery rovněž vyplývá, že mnoho významných zahraničních vystavovatelů pokládá za čest mít možnost vystavovat právě na výstavě PRAGA. Získat takovou prestiž trvalo dlouho, ztratit ji však lze velmi snadno a rychle. Bylo by proto pro nás všechny velmi škodlivé, kdyby u nás doma začalo převládat apriorní nálepkování a dělení na „černé“ a „bílé“, „hodné“ a „zlé“, „pragocentristy“ a „ty ostatní“, které se v poslední době do určité míry šíří. Tento přístup může mít pouze jediný výsledek: ztrátu kreditu České republiky ve světě filatelie a úpadek filatelie u nás.

Výstavy PRAGA v minulosti vždy výrazně oživily a podpořily zájem širší veřejnosti o filatelii. S ohledem na současný stav, a zejména na to, že všichni pociťujeme nedostatečný zájem mladší generace, je více než žádoucí, aby akce, jako je světová výstava PRAGA 2008, sjednotila úsilí všech filatelistů v naší zemi a pomohla celkově oživit zájem o filatelii. Z různých reakcí, které organizačnímu výboru docházejí, usuzujeme, že taková šance skutečně reálně existuje.

Je třeba také si uvědomit, že pořádání velkých výstav, jako jsou PRAGA nebo BRNO, je značně finančně nákladné a nebývá snadné přesvědčit investory, aby se jich zúčastnili. Naději a další motivaci pro pořádání podobných výstav může tedy dát jen výrazný úspěch výstavy PRAGA 2008. Případný neúspěch by naopak zcela jistě budoucnost těchto výstav silně zkomplikoval.

Vladimír Münzberger

Autor: OV PRAGA 2008 | 10. 5. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223