PRAGA 2008: Klášter Emauzy v Praze

SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008: KLÁŠTER EMAUZY V PRAZE

PRAGA 2008: Klášter Emauzy v Praze

Katalogové číslo: 0571
Datum vydání: 03.09.2008
Nominále: 10.00 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek - tištěny šachovnicově v protichůdných dvojicích (tête-bêche)
Rozměr obrázku známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Rytina: Jaroslav Tvrdoň
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě okrové, okrové s iriodinem, růžové a modré.
Náklad: 2 000 000

Císař Karel IV. založil v r. 1347 pro jihoslovanské mnichy řádu benediktinů klášter Na Slovanech, aby upevnil slovanské vztahy a tlumil rozpory mezi západní a východní církví. Byl to jediný slovanský klášter Karlovy říše, kde mniši používali staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Jméno Emauzy získal podle kapitoly z Evangelia, která se četla v den vysvěcení (popisuje setkání Ježíše s učedníky v Emauzích). Klášter se stal střediskem vzdělanosti a umění. V únoru 1945 byl klášter silně poškozen při americkém náletu. Zničené novogotické dvouvěží nad průčelím kostela P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů bylo v letech 1965-68 nahrazeno moderní konstrukcí arch. F. M. Černého. Asymetrické 32 m vysoké betonové skořepiny s pozlacenými hroty svým tvarem vyvolávají představu andělských křídel a vytvářejí zajímavou dominantu podskalské části Nového Města. Emauzy jsou národní kulturní památkou. V r. 1990 se do kláštera vrátil řád benediktinů. Na známce je zobrazeno průčelí kostela s novými věžemi a kostelík sv. Kosmy a Damiána. Známka je doplněna logem výstavy PRAGA 2008 a textem KLÁŠTER EMAUZY V PRAZE.
100 LET SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ UŽITÉHO UMĚNÍ ARTĚL

PRAGA 2008: Klášter Emauzy v Praze

Katalogové číslo: 0572
Datum vydání: 03.09.2008
Nominále: 26.00 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Ziegler
Rytina: Jaroslav Tvrdoň
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě okrové, červené, černé a zelené.
Náklad: 720 000

Sdružení výtvarníků užitého umění Artěl bylo založeno v r. 1908 v Praze a působilo do r. 1934. Usilovalo o zvýšení umělecké úrovně předmětů každodenní potřeby, zlepšení obecného vkusu a spojení účelnosti s krásou. Proto se Artěl zaměřil především na drobné předměty jako keramiku, sklo, hračky, grafiku, textil a oděvy, včetně jejich doplňků. Zabýval se i nábytkem a navrhováním interiérů. Artěl neměl vlastní dílny a zadával své návrhy do výroby vybraným řemeslníkům. Jeho členové se hlásili k zakladatelské generaci Sdružení výtvarných umělců Mánes s jejich časopisem Volné směry. Výrobky prodávali ve vlastním obchodě a zúčastňovali se rovněž různých veletrhů a výstav. Na známce je zobrazena váza vyrobená podle návrhu Artělu, v obou horních rozích je logo Artělu, mezi nimiž se nachází hlavička originálního dopisního papíru Artělu. Známka je doplněna textem 100 LET.
LETNÍ DEN

PRAGA 2008: Klášter Emauzy v Praze
Katalogové číslo: 0573
Datum vydání: 03.09.2008
Nominále: 10.00 Kč
Tiskové listy: á 9 ks známek a 12 kuponů
Rozměr obrázku známky: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Rytina: Václav Kučera
Způsob tisku: vícebarevný ofset
Náklad: neudán

Výřez z ilustrace Josefa Palečka z dětské knížky od Jaroslava Seiferta Das Lied vom Apfelbaum vydané v r. 1985 v Curychu. Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Pravý horní kupon zobrazuje zajíčka se čtyřlístkem, pod ním na 2 kuponech je logo Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008, na dalších 9 kuponech je k datu vydání umístěna kresba šnečka s květinou. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.

Autor: Česká pošta | 29. 8. 2008

Komentáře

Čert v Emauzích

Pieseň o jablku - Jaroslav Seifert

Pieseň o jablku - Josef Paleček

Artěl

RE: Pieseň o jablku - Jaroslav Seifert

RE: Pieseň o jablku - Jaroslav Seifert

Inaugurace známky Emauzy

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223