Pozvánka na setkání členů SOL SČF

Datum vydání: 23. 6. 2007


Pozvánka na setkání členů, které se koná v sobotu 13.10.2007 od 10:00 hodin v Poštovním muzeu, Praha 1

Program:
1. Zahájení
2. Informace o výstavě filatelistické literatury LIPSIA 2007 a o jejím doprovodném programu
3. Elektronická filatelistická literatura
4. Diskuse - různé
5. Závěr

Srdečně zveme všechny zájemce o filatelistickou literaturu.

Mgr. Miroslav Langhammer v.r.
předseda

Poznámka:
Po skončení setkání se uskuteční schůzka redakčního kolektivu pro přípravu České filatelistické encyklopedie.

Autor: Miroslav Langhammer
mlanghammer@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz