Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [1]

Datum vydání: 30. 3. 2012


U bankovek Nepálu je možné setkat se s odlišným kategorizováním. Pro lepší orientaci uvádíme v následující tabulce stručný výčet a popis možného značení.


Kategorizace WS-Gy#, jak bylo již uvedeno výše, se týká bankovek vydaných od roku 2002 do roku 2006. Důležité je v této souvislosti upozornit na srovnání kategorizací SCWPM (17.thEd;2011) se začleněním shodných bankovek dle NRB (případně SMK).

Srovnání Gy# a Pick# (absence v Gy)


Y pro Pick#48(a-b) jsou podle NRB dvě varianty bankovek; WS-Gy#3 & 8


Pozn.: zcela chybí srovnání Pick#56, které však SCWPM uvádí (50 rupií z roku 2005)

Pick#41 & Pick#42 (Commemorative notes) [stručné poznámky]


Určitou specialitou v notafilické kategorizaci jsou dvě bankovky, které byly vydány v rámci emise v roce 1997 (Silver Jubilee of Accession to Throne of King Birendra" Commemorative Issues). Jsou to bankovky o nezvyklé nominální hodnotě 25 a 250 rupií, které se v následujícíh letech ani v současnosti již neopakují.


Pick#41;ND(1997);25 rupií;výroční bankovka
Silver Jubilee of King Birendra´s Accession to Throne (1974-1992)


sig Satyendra Pyara Shrestha (13)


výroční bankovka(signatura shodná)
Silver Jubilee of King Birendra´s Accession to Throne (1974-1992)

pozn.:obě bankovky mají na R vyobrazený portrét býka.

Bankovka Pick#42 je vybavena překrásným hologramem, umístněným uprostřed nahoře na A.

Pick#45 [stručné poznámky]

Zajímavou bankovkou je Pick#45 (WS-Gy#1)z roku 2002 (30.9.2002 ;ND). Na A je portrét krále Gyanendra Bira Bikrama. Jde o bankovku, která zahájila serii polymerových bankovek a současně se jedná opět o výroční bankovku k nástupu krále na trůn (King Gyanendra´s Accession to Throne).
Bankovka je popisována (SCWPM;NRB) jako jedna varianta. Podle jiných zdrojů jsou však varianty dvě.


Pick#45a(=WS-Gy#1x)
pozn.:tato varianta bankovky má sig#15(Dr. Tilak Bahadur Rawal) a obsahuje erorní tisk v podobě tmavého bodu (tečky) na pravé líci krále. Polymerové okno (cf s Pick#54/WS-Gy#5)je vybaveno na své periferii popisem výročního důvodu emise bankovky (viz detail dále);#číslo je nezvykle provedeno ve dvou barvách (černé vlevo;červené vpravo na A)


Pick#45b(=WS-Gy#1a) sig#15; bez tmavého bodu (detail výše);R shodný


1 – vodoznak;2 – polymerové okno s vyobrazením královské čapky;3 – nepálsky psaný text odkazující na významnost vydání bankovky(nástup krále na trůn);4 – NRB (Nepal Rastra Bank; नेपाल राष्ट्र बैंक )
1) http://www.banknotes.it/Bank_FltArg.asp?country=Nepal&righe=10&start=1&icon=Yes
2) WS-Gy je zkratka odvozena od označení emisí uvedeného období; King Gyanendra; ty zahrnují dvě výroční bankovky (WS-Gy#1 & 13), první a poslední tohoto značení; toto značení ve srovnání se SCWPM neodpovídá kategorizaci Pick# (WS-Gy#1 = Pick#45). U vlastního značení se používá nejčastěji pouze Gy (Gyanendra)
A tyto typy kategorizací mají 4 možné tabulkově odlišné varianty

Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz