Poznámka k výtvarnému návrhu známky J. Jessenius

„Vygúglil“ som na internete Lukasa Killiána a našiel som jeho obraz Jána Jessenia. Pokladám za zaujímavé, že keď pred dvadsiatimi rokmi martinskí filatelisti vydali Jesseniovu pohľadnicu, použili na jej vydanie obraz slovenského maliara Milana Thomku Mitrovského, olej z r. 1935. Pre Mitrovského zrejme slúžila ako vzor práve predloha L. Killiána. Namaľoval portrét stranovo prevrátený, o čom svedčí Jesseniov pohľad, horiaca sviečka a držiaca kniha v ľavej ruke. Podľa poslednej pohľadnice zo zbierky JUDr. Ota Gáťu pre potreby zberateľov analogických pohľadníc zhotovil KF Tirnavia reprofoto s malou úpravou – odstránením tmavej časti vonkajšieho rámu obrazu. Na opečiatkovanie známky v dolnej časti pohľadnice by bola najvhodnejšia denná ručná pečiatka pošty Turčianske Jaseno, avšak ak by jestvovala... Doručovacou poštou Jasena sú totiž Dražkovce. A tak je ešte možnosť zhotovenia korektnej CM s českou známkou spoločného vydania po opečiatkovaní niektorou poštou z Prahy, umiestnenej čo najbližšie k Staromestskému námestiu, ako miesta popravy 27 českých pánov. Alebo poslať CM na opečiatkovanie do poľskej Vratislavi ako Jesseniovho rodiska.
To všetko ukazuje na ťažkosti zberateľov CM so získaním korektných kariet. Premeškala sa príležitosť na inauguráciu jedinečnej známky spoločného vydania štyroch krajín a na vhodnú príležitostnú poštovú pečiatku tejto výnimočnej známky, ktorá zobrazuje významnú osobnosť českých a slovenských dejín, lekára, vysokoškolského pedagóga, politika a filozofa. Neviem, kedy sa bude opakovať podobná príležitosť.

Poznámka k výtvarnému návrhu známky J. Jessenius

Poznámka k výtvarnému návrhu známky J. Jessenius


Autor: Ján Mička | 19. 7. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223