Postřehy z Nitrafily 2003

Mezinárodní výstava poštovních známek Nitrafila 2003 se uskutečnila ve dnech 11. až 15. června 2003 ve výstavním pavilonu A výstaviště Agrokomplex v Nitře. Výstava byla uspořádána u příležitosti oslav 10. výročí vzniku Slovenské republiky a 10 let známkové tvorby Slovenské republiky. Jako soutěžní výstava byla zaměřena na exponáty ze zemí Višegrádské čtyřky + pozvané exponáty z dalších zemí. Nad výstavou převzal záštitu prezident Slovenské republiky Rudolf Schuster a předseda Národní rady Slovenské republiky Pavol Hrušovský.

Výstava měla od začátku až do konce bohatý doprovodný program, např. balónový let, holubí poštu, dostavníkovou poštu, vojenskou polní poštu; souběžně s výstavou proběhl Kongres mladých filatelistů, takže výstavu mohli shlédnout i nejmladší sběratelé z celého Slovenska. Slovenská pošta jako spolupořadatel nezahálela a připravila k výstavě řadu filatelistických materiálů - od desítky výstavních celin (včetně aerogramu a pingeogramu) přes 11 příležitostných razítek až po pracoviště na výrobu personalizované známky. Rovněž další spolupořadatelé připravili v areálu výstaviště zajímavé expozice - trojrozměrné historické exponáty nebo výstavku polní pošty. Kromě těchto stánků zde měli svá zastoupení i Slovenská pošta, o.z. Pofis, pošta Nitra 1, Česká pošta, Maďarská pošta a Mincovna Kremnica, u které bylo možno si nechat vyrazit pamětní výstavní minci.

Hlavní součástí výstavy ale samozřejmě byly soutěžní a nesoutěžní exponáty. V jednotlivých soutěžních třídách bylo vystaveno celkem 154 exponátů; kromě vystavovatelů ze zemí Višegrádské čtyřky zde měli své zastoupení i filatelisté Ruska, Srbska, Chorvatska a Kypru. Nejpočetnější zastoupení měli domácí vystavovatelé, jimž patřilo přes 60% exponátů a byly zde k vidění téměř všechny špičkové slovenské exponáty.

Ve třídě teritoriální filatelie byl jako nejlepší vyhodnocen domácí exponát Ondreje Földése "Slovensko 1939-1945". Tento exponát sklízí nejvyšší ocenění již několik let, neboť kromě výborného zpracování obsahuje prakticky všechen vzácný filatelistický materiál a po právu získal 90 bodů a zlatou medaili. Velkou pozlacenou obdržel exponát Adama Ostrówky z Polska "Erb Gdaňska na poštovních známkách svobodného města Gdaňsk". Smutným zjištěním je skutečnost, že exponát věnovaný československým známkám představil ze slovenských vystavovatelů pouze jediný, zatímco např. známkám Slovenska se věnovaly hned 4 exponáty, z toho jeden "novému" Slovensku.

Třída námětové filatelie byla nejpočetnější soutěžní třídou, představila celkem 32 exponátů. Možná i díky tomu byla nejúspěšnější, byly zde uděleny hned 2 zlaté medaile, i zde je získali slovenští vystavovatelé. Podle počtu získaných bodů (93) se nejlepším exponátem "Pro slávu sportu - Coubertinovy roky (1894-1925)" Petera Osuského; v závěsu za ním byl stále se zlepšující exponát Vojtecha Jankoviče "Cyklistika - čtyři světy pedálů", který získal zlatou medaili za 90 bodů. 3 velké pozlacené medaile si rozdělili Peter Osuský za exponát "Pro slávu sportu - Coubertinovi dědicové (1925-1945)" (88 bodů), Ferenc Kalocsai z Maďarska za "Historii olympijských her 1894-1925" (85 bodů) a David Schiller z ČR za "Lipsko - město veletrhů" (85 bodů).

Čtvrtá zlatá medaile byla udělena ve třídě poštovní historie; i zde ji získal slovenský zástupce - Juraj Pálka za svůj exponát "Uhersko - předznámkové období" ohodnocený 90 body. Tentýž vystavovatel si odnesl i velkou pozlacenou medaili, neboť jeho druhý exponát "Vývoj pošty v gemerském regionu" obdržel 85 bodů. 88 bodů získal Pavol Hallon za exponát "Poštovní hisorie na Záhorí v XVII.-XIX. století", stejné bodové ohodnocení a tedy velkou pozlacenou medaili získal i Zdzislav Wiatrowski z Polska za svůj exponát "Pruská pošta na polském území v 19. století".

Nejlepší exponát ve třídě poštovních celin je z České republiky - celkem 82 bodů a pozlacenou medaili získal Jan Mikulčák za "Rakousko-Uhersko - úřední přítisky známky Franz Josef I. 1908 na soukromou objednávku. Stejnou medaili za hodnocení pouze o jediný bod nižší obdržel za svůj exponát "Celiny Slovenska 1939-1945" Dušan Kuča.

Také ve třídě aerofilatelie byl nejlepší exponát z České republiky. Zkušený vystavovatel Bedřich Helm zde získal 85 bodů a velkou pozlacenou medaili za exponát "Letecká pošta sovětských okupačních zón Německa a NDR 1945-1955".

Nejlepší exponáty ve třídě maximafilie patřily zástupcům Kypru. 78 bodů získal exponát "Žena v umění" Ledy Theocharides, pouze o dva body méně pak "Evropa nostra" Nicose Rangose; oba exponáty obdržely velkou stříbrnou medaili.

Ze třídy filatelistické literatury vysoce předčil ostatní exponáty svým bodovým hodnocením (85 bodů) "Katalog poštovních známek Maďarska 2002" firmy Philatelia Hungarica Ltd. a odnesl si velkou pozlacenou medaili.

Ze třiceti exponátů mládeže získal jedinou pozlacenou medaili zástupce České republiky - Petr Třeštík, jehož exponát "Z historie svitavské pošty 1919-1946" byl ohodnocen 83 body; dalších 7 exponátů získalo velkou stříbrnou medaili.

Na exponátech otevřené třídy bylo hodně vidět, že se jedná o poměrně novou oblast a úroveň jednotlivých exponátů byla velmi rozdílná. Uděleny byly 3 zlaté medaile, které si rozdělili Alexander Urminský (93 bodů za exponát "Mlýny"), Jozef Soukup (za exponát "Za císaře pána" získal 93 bodů) a Ondrej Sulo (jeho exponát "Za císaře v boji i na popravištích" byl oceněn 91 bodem). Jen těsně za zlatými exponáty skončil Ján Maniaček s exponátem "Milan Rastislav Štefánik - velký slovák" - získal 89 bodů a stříbrnou medaili.

Také třída jednorámových exponátů ukázala exponáty různé kvality. Nejvyšší ocenění - diamant - si shodným bodovým ziskem 34 bodů rozdělili Ivan Lužák za exponát "Dobré světlo, fotografie" a Július Píša za exponát "Začal to Joseph Sloper - co je to perfin". Jak v této konkurenci obstáli naši zástupci? Česká republika vyslala do boje o nejvyšší vavříny celkem 18 exponátů a rozhodně se mezi ostatními neztratily. Ti nejlepší byli uvedeni u jednotlivých kategorií, určitě také stojí za zmínku velké stříbrné medaile mládežníků Jana Vancla, Jana Reguly a Jakuba Macouna, stejné medaile Václava Svobody ve třídě tradiční filatelie a Tomáše Fijaly ve třídě literatury nebo stříbrná medaile Stanislava Duška v otevřené třídě. Naopak trochu smutnou kuriozitou bylo vystavené CD-ROM "Československé známky 1945-1992", které nebylo hodnoceno, protože jej nebylo možno otevřít pomocí dostupné PC techniky.

Celkově lze říci, že vystavené exponáty měly velmi dobrou úroveň, je trochu škoda, že ve třídě teritoriální filatelie byly vystaveny pouze dva exponáty známek Československa, z nich pouze jediný patřil slovenskému vystavovateli. Naopak překvapil poměrně vysoký počet exponátů perfinů, kterých se na výstavě objevilo celkem pět. Výsledky některých exponátů ve třídě poštovní historie, sestavených téměř výhradně z novodobých materiálů (např. "Pošta z vojenských misí OSN" Jozefa Koreného /78 bodů a velká stříbrná medaile/ nebo "Automatické třídění listovních zásilek v Československu" Ivana Kubely /73 bodů a stříbrná medaile/), pak byly názorným důkazem, že i z relativně dostupného nového materiálu se dá vhodným sestavením vytvořit kvalitní exponát, který je schopný konkurovat exponátům prezentujícím mnohem starší materiál.

Organizační výbor výstavy odvedl vynikající práci a nešlo si nepovšimnout i takových maličkostí, jako byla výborně fungující klimatizace, která i ve třicetistupňových vedrech umožnila příjemný pobyt ve výstavních prostorách. Již nyní se lze těšit na výstavu Nitrafila 2008, jejíž ambice jsou ještě vyšší než právě skončené výstavy; možná se na Slovensku dočkáme i první výstavy světové.

Autor: David Schiller | 18. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223