Poštovní razítka – třináctá část

Pomocné poštovní razítko je razítko se specifickou nebo informativní úlohou. Není tedy svou podstatou určeno ke znehodnocování známek ani nenahrazuje funkci razítka denního. K tomuto druhu razítek řadíme razítka franco, rekomandační, expresní, pro opožděné dopisy, doplatní, pro zásilky z poštovních schránek, atd.

Razítka FRANCO (význam slova: „vyplaceně“) se používaly především v předznámkovém období k označení, že odesílatel zaplatil poštovné (OBR č.1a). Slovo „FRANCO“ nacházíme též na tranzitních razítkách (OBR. č.1b – modré razítko s textem AUS ENGLAND PER AACHEN FRANCO potvrzující zaplacené poštovné). Rovněž pomocné razítko „PD“ (Paid to Destination – znamená vyplaceno do místa určení) používané v Britském imperiu, nebo francouzské „port payé“ znamená „vyplaceno“. Tvary těchto razítek se různí, od řádkových, přes rámečková, atd. Tato razítka se vyskytují též s uvedením názvu poštovního úřadu (OBR č.1c).

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 1a

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 1b

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 1c

Razítka pro opoždené zásilky - pomocná razítka informativního charakteru, kdy zásilka byla podána po odjezdu pravidelného poštovního kursu, po uzavření poštovního úřadu nebo pozdě dodána vinou opožděné přepravy. Tvar těchto razítek je řádkový nebo rámečkový. Na našem území byla používána v 19. století. Text razítek je např.: „Nach der Expedition“, „Nach Postschluss“, „Nach Abgang der Post“. A opět pohled do poštovní historie Britského imperia, tam se užívalo zazítko TOO LATE (v překladu „příliš pozdě“) - OBR. č.2.

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 2

Velmi rozšířená a velmi rozmanitá jsou razítka doplatní pro nedostatečně vyplacené zásilky, od jednoduchého „T“(OBR. č.3a), přes textová řádková razítka „doplatit“ v různých jazycích, včetně kombinací razítka T a doplatní známky (OBR.č.3b).

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 3a

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 3b

Rovněž rekomandační razítka (OBR.č.4a+4b+4c) jsou zajímavou kapitolou pomocných poštovních razítek, včetně řádkového razítka podacího poštovního úřadu do provizorní R-nálepky (OBR. č.5)

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 4a

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 4b

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 4c

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 5

K pomocným razítkům řadíme též razítka potvrzující zaplacení poštovného (OBR.č.6 – TAXE PERÇUE), razítka z poštovních schránek (např. z vlaku TRAIN LETTER – OBR.č7), a řadu dalších pomocných razítek souvisejících s poštovním provozem. Zde jsem uvedl pouze některá typická pomocná razítka.

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 6

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 7

Na závěr přikládám zajímavou ukázku razítek na zadní straně dopisu zaslaného z Cookových ostrovů do Evropy, s pomocným razítkem pošty 2.třídy a s tranzitním poštovním razítkem úřadu na letišti O´Hara v Chicagu/USA (OBR.č.8).

Poštovní razítka – třináctá část
Obr. 8


Autor: Jaroslav Tomandl | 7. 5. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář