Poštovní razítka – šestá část

Dnes začnu definicí (převzato z Wikipedie a upraveno): Ambulantní pošta je definována jako druh poštovního kurzu železničního, silničního, lodního nebo leteckého. Jedná se tedy o poštu vlakovou, automobilovou, námořní či letadlovou. V těchto dopravních prostředcích, zejména však v poštovních vagonech a na lodích zpracovávali pověření pracovníci pošty zásilky všech druhů do závěrů, závěry přijímali a vypravovali. Poslední věta definice je úmyslně v minulém čase. Ambulantní pošty byly zaváděny v druhé polovině 19. století, v souvislosti růstem poštovní přepravy a díky rozvoji pravidelné železniční a lodní dopravy. Dnes jsou, až na výjimky, víceméně minulostí. Zůstaly po nich krásné poštovně-historické doklady, nesoucí razítka těchto ambulantních pošt. Pro přesnost terminologie nutno podotknouti, že rozdíl mezi lodní a námořní poštou je v tom, že námořní pošta je formou lodní pošty, kdy na palubě lodi byly zpracovávány poštovní zásilky obdobně jako v poštovním vagonu, zatím co lodní pošta pouze přijímala zásilky podávané na palubě lodi a další zpravování proběhlo až v nejbližším přístavu (o tomto budeme hovořit podrobněji někdy příště).

V Rakousku byl zaveden první „pojízdný“ poštovní úřad na vlakovém poštovním kurzu číslo „1“ a „2“ (tam a zpět) Vídeň-Oderberg (Bohumín) dne 1. srpna 1850. Po dokončení železničního spojení Prahy s Vídní byl od roku 1871 provozován vlakový poštovní kurz Vídeň-Praha „3“ a „4“. V roce 1914 bylo na území bývalého císařství celkem 700 vlakových poštovních kurzů. S činností ambulantních pošt jsou spojeny dvouřádková razítka (OBR.1a+1b), později kruhová razítka s číslem poštovního kurzu (OBR.2). V Československu používaly vlakové pošty klasická dvoukruhová razítka s datovým můstkem, nad kterým bylo číslo poštovního kurzu (OBR.3). V Německu se používaly typické oválné razítka německých vlakových pošt, a to od konce 19. století až do roku 1997 (OBR.4a+OBR.4b), do roku 1918 i v německých koloniích (OBR.5).

Poštovní razítka – šestá část
Obr 1a

Poštovní razítka – šestá část
Obr 1b

Poštovní razítka – šestá část
Obr 2

Poštovní razítka – šestá část
Obr 3

Poštovní razítka – šestá část
Obr 4a

Poštovní razítka – šestá část
Obr 4b

Poštovní razítka – šestá část
Obr 5

Podobně jako v Rakousku a Německu, dochází v druhé polovině 19. století na celém světě k obdobnému rozvoji ambulantních pošt. Jmenujme aspoň Švýcarsko, Itálii, Francii, Rusko, USA, státy Jižní Ameriky, atd. Nelze nevzpomenout zkratku TPO v razítkách (Travelling Post Office – pojízdný poštovní úřad) ve Velké Británii, v kolébce železniční dopravy (OBR 6a+6b). TPO byly provozovány od roku 1830, později v celém britském impériu, včetně Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Indie, atd. Někdy místo zkratky TPO nacházíme na razítkách též zkratku RPO (Railway Post Office - železniční poštovní úřad), viz. ukázku z USA (OBR.7). V španělsky hovořících zemích jsou to pak razítka s textem AMBULANTE (AMB) a podobně (OBR.8). Ve Francii a Švýcarsku AMBULANT (OBR.9).

Poštovní razítka – šestá část
Obr 6a

Poštovní razítka – šestá část
Obr 6b

Poštovní razítka – šestá část
Obr 7

Poštovní razítka – šestá část
Obr 8

Poštovní razítka – šestá část
Obr 9

Neméně zajímavé jsou námořní pošty, provozované na poštovních parnících. Nejstarší námořní pošta provozovaná rakousko-uherskými poštovními parníky plula od roku 1869 mezi přístavy Terst a Korfu. Námořní pošta Rakousko-Uherska představuje zajímavou kapitolu poštovní historie až do roku 1918, a je bohatá na poštovní razítka (OBR.10a+10b), včetně razítek nesoucích jméno lodě. Totéž se týká německé námořní pošty, která se datuje od roku 1886, poprvé na parníku ODER plujícího do Východní Asie. V roce 1899 to bylo již 42 německých zámořských poštovních linek, a to i díky německým koloniím (OBR.11). Italská námořní pošta obhospodařovala, stejně jako Rakousko-Uhersko, oblast Středozemí a Blízkého Východu (OBR.12).

Poštovní razítka – šestá část
Obr 10a

Poštovní razítka – šestá část
Obr 10b

Poštovní razítka – šestá část
Obr 11

Poštovní razítka – šestá část
Obr 12

Pochopitelně, nejrozsáhlejší kapitoly námořní pošty napsaly tehdejší námořní mocnosti, udržující lodní spojení s koloniemi, tedy Velká Británie (OBR.13) , Francie (OBR.14a+14b) a další.
Poštovní razítka – šestá část
Obr 13

Poštovní razítka – šestá část
Obr 14a

Poštovní razítka – šestá část
Obr 14b

Samostatnou kapitolou námořní pošty byly poštovní kurzy přes Atlantik, jak do Severní tak do Jižní Ameriky. S rozvojem obchodu byl provoz velmi intenzivní. Zejména se jednalo o poštovní spojení mezi německými přístavy (Hamburk a Brémy) a New Yorkem, zajišťované od roku 1889-1933 jak německými tak americkými parníky, s razítky námořní pošty U.S. GERMAN SEA POST (Americko-německá námořní pošta) – (OBR. 15a+15b).

Poštovní razítka – šestá část
Obr 15a

Poštovní razítka – šestá část
Obr 15b

Od druhé poloviny 19. až do první poloviny 20. století představovala námořní pošta prakticky jediný způsob přepravy pošty přes moře. Pak byla postupně nahrazována leteckou poštovní přepravou.

Autor: Jaroslav Tomandl | 3. 4. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223