Poštovní razítka – sedmnáctá část

Dnes se dotknu jednoho bolavého místa ve filatelii – poštovních razítek z ochoty. Nemusím snad vysvětlovat, že se jedná o otisky poštovních razítek, které poskytla pošta sběrateli či obchodníkovi s poštovními známkami. Takové otisky vznikaly a vznikají u poštovní přepážky, aniž by pošta nasledně poskytla navazující poštovní službu – přepravu a doručení takového dopisu, dopisnice, a podobně. Jedná se tedy o „výrobek“ ke sběratelským účelům (OBR.č.1)

Poštovní razítka – sedmnáctá část
Obr. 1

Nutno na tomto místě podotknout, že provozní předpisy některých poštovních správ takový postup nepřipouští. Trvají na řádném podání zásilky u poštovní přepážky s příležitostným nebo jiným zajímavým poštovním razítkem. Takové zásilky jsou tedy přijímány k poštovní přepravě, řádně ofrankovány, nelze tedy hovořit o razítkách z ochoty.

Pokud se jedná o celistvost s razítkem z ochoty, je záležitost vcelku jasná. Mnohdy nesouhlasí, v té době platný poštovní tarif. Jinak tomu je, pokud se jedná o samostatnou orazítkovanou poštovní známku. Tam se tato kvalifikace razítka z ochoty pochopitelně ztrácí (pokud známka má neporušený lep).

Ve světě se dějí i takové věci, které jdou na vrub obchodníků s poštovními známkami. Ti koupí za výprodejní cenu od pošty celé archy poštovních známek, které pozbyly platnosti, a díky razítkům z ochoty z nich vyfabrikují známky razítkované a pak je nabízejí.

Není neobvyklá ani praxe poštovních správ, které uspokojují sběratelskou poptávku po nových razítkovaných známkách. Jednoduše „vyrobí“ razítkované známky a nabídnou je k prodeji prostřednictvím svých prodejních míst. Ani bývalé Československo (OBR.č.2a+2b), ani současná Česká republika nejsou výjimkou. Poštovní známka je pro každou poštovní správu dobrý obchodní artikl, a tak v nabídce byly a jsou takto vyrobené razítkované známky (OBR.č.3). Za zmínku stojí počin známého londýnského vydavatele katalogů poštovních známek STANLEY GIBBONS, který u některých teritorií uvádí ke katalogovému záznamu takto vyrobených razítkovaných známek „cancelled-to-order“ (orazítkované na objednávku). Nedivme se však filatelistům, že do svých sbírek zařazují takto vyrobené razítkované známky, razítka na známkách z dopisů jsou mnohdy katastrofální, takové známky nelze zařadit do sbírky..

Poštovní razítka – sedmnáctá část
Obr. 2a

Poštovní razítka – sedmnáctá část
Obr. 2b

Poštovní razítka – sedmnáctá část
Obr. 3

Pro úplnost nutno poznamenat, že razítka prvního dne vydání do této kategorie nepatří, jsou oficiálním produktem poštovních správ, jsou nimi orazítkovány pouze poštovní známky vydané v ten den.

Závěrem dovolte poznámku: Na každé filatelistické výstavě jsme svědky toho, jak jsou poštovní razítka z ochoty oblíbená. Sběratelé stojí ve frontě, aby získali sběratelský předmět podle svých představ. Nikdo tuto radost sběratelům nebere, každý sběratel si je pánem svého počínání.

Autor: Jaroslav Tomandl | 19. 5. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223