Poštovní razítka - pátá část

Razítka příležitostná

V této části pojednání o poštovních razítkách úmyslně nedodržím časovou posloupnost vývoje razítek a budu se věnovat snad nejpolulárnějším razítkům mezi sběrateli - razítkům příležitostným. Již samotný název říká, že se jedná o razítka k příležitostnému znehodnocení poštovní známky, a to o razítka k tomu účelu vyrobené a jednorázově použité. Toto razítko se pak používá u příležitostné poštovní přepážky zřízené k dané příležitosti, eventuelně je k tomuto účelu zřízena poštovní schránka. Poštovní přepážka se může nacházet na místně příslušném poštovním úřadě nebo jsou zřizovány dočasné přepážky v místě konání akce. Tak tomu bývá na filatelistických výstavách a dalších významných akcích. (Osobně považuji razítka k prvním letům nebo lodní razítka k panenským plavbám taktéž za příležitostné, filatelie si však pro ně zřídila somostatnou kategorii. Proto o nich pohovoříme samostatně, v některém z příštích pokračování tohoto seriálu.)

Zejména pro tematické sbírání jsou příležitostná razítka vhodným filatelistickým materiálem k dokumentaci a ilustraci.

Za první příležitostné razítko se obvykle považuje anglické razítko k mezinárodní výstavě v Londýně v roce 1862 (OBR.1). Známý český sběratel pan Lubor Kunc však na své webové stránce Czech Philately Online – Lubor Kunc (http://philately.webpark.cz/textcz.htm) píše: Nejstarší příležitostné razítko na světě pochází z Moravy! Jedná se o poštovní razítko používané v létech 1848 – 1849 v Kroměříži (Kremsier) v době jednání Říšského sněmu (OBR.1), tedy ještě před vydáním první rakouské známky.

V Katalogu příležitostných poštovních razítek Československa 1918-1939, vydaného firmou PRESSFIL v roce 2006, je jako první československé příležitostné razítko uváděno razítko ze dne 24.srpna 1919 k Sokolskému sletu ve Znojmě.

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 1

Přikládám několik ukázek starých příležitostných razítek: razítko k vídeňské Mezinárodní výstavě hudba a divadlo 1892 (OBR.2), k Jubilejní výstavě ve Vídni v roce 1898 (OBR.3), dále hezké prvorepublikové 3-barevné razítko z Pardubic MALODOHODOVÉ JEZDECKÉ HRY A MILITARY (OBR.4).

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 2

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 3

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 4

V posledních desetiletích se sběrateli nabízí obrovské množství příležitostných razítek , mnohé graficky velmi zdařilé. Opět přikládám několik zdařilých razítek:: lucemburské razítko k cyklistickému závodu Tour de France (OBR.5), německé razítko k 50. jubileu Rolling Stones (OBR.6), rakouské razítko k výstavě Ovoce na známkách (OBR.7).

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 5

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 6

Poštovní razítka - pátá část
Obr. 7

S příležitostnými razítky se tedy setkáváme již od konce 19. století a dnes jsou oblíbeným produktem poštovních správ z vlastní iniciativy anebo na zakázku. Tak například informace o nových českých příležitostných razítkách nacházíme na webu České pošty (www.ceskaposta.cz) v části FILATELIE.

Nezaměňujme si však příležitostná razítka s razítky prvního dne, i když jsou si svým posláním velmi blízká – razítko prvního dne vydání na obálce prvního dne (FDC) nebo i celině je svým způsobem razítko k dané příležitosti vydání známky nebo celiny, ale to je opět jiná kategorie.

Autor: Jaroslav Tomandl | 28. 3. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223