Poštovní razítka – jedenáctá část

Rozsáhlou skupinou poštovních razítek tvoří razítka polní poštovní služby. Jedná se o razítka vojenských poštovních úřadů, třídíren polní pošty, sběren polní pošty, ústředen polních pošt atd. Polní pošta je porovozována nejen za války, ale též při velkých vojenských manévrech anebo vojenských misích (mise OSN, a podobně). Na rozdíl od denních podacích razítek je jejich role potvrzovací, pošta z bojiště nebyla zatěžována poštovným, zásilky se nevyplácely poštovní známkou.

Není úkolem tohoto příspěvku pojednat podrobně o organizaci polních pošt v různých obdobích a v různých válečných konfliktech. Cílem je naznačit některá historická období a uvést příklady razítek polních pošt. Odborná pojednání o této části poštovní historie nacházíme v odborných článcích a publikacích.

Poštovní historie hovoří o zavedení vojenské polní pošty v Rakousku císařem Leopoldem I. již v roce 1672, soukromá korespondence vojáků však byla připuštěna až omnoho později (počátkem 18.století). Přikládám razítko rakousko-uherské polní pošty z raného období, z Bosny-Hercegoviny v roce 1879 (OBR č.1).

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 1

Historie zná např. britskou polní poštu v roce 1808 za Španělské války za nezávislost a v roce 1840 za tzv. První opiové války mezi Velkou Británií a Čínou. Od roku 1856 provozovala Velká Británie tzv. Vojenskou poštovní službu v Indii.
Sběratelsky rozšířená je na našem území polní pošta za první světové války. Nejfrekventovanější jsou rakouská kruhová razítka polních pošt s textem K.u.K. FELDPOSTAMT (OBR č.2 - v razítku se nachází číslo polní pošty), nebo uherská razítka s textem TÁBORI POSTAHIVATAL (OBR č.3). Dále to byly sběrny, třídírny polní pošty a hlavní úřad. Známá jsou též různá pomocná razítka, jako například VON DER ARMEE IM FELDE (Od armády v poli – OBR č.4). Samostatnou kapitolou byla polní pošta válečného námořnictva, zejména je známé razítko K.u.K. MARINEFELDPOSTAMT – POLA (tento polní poštovní úřad sídlil v místě základny rakousko-uherského válečného loďstva, v přístavu Pula) – OBR č.5a. (Obdobně i německé válečné loďstvo používalo razítka KAIS.DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST – OBR č.5b).

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 2

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 3

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 4

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 5a

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 5b

Nesmíme zapomenout na polní poštu Československých légií na Sibiři 1918-1920 i polní poštu na Slovensku v letech 1919-1920. Zpočátku byly zásilky polní pošty našeho vojska na Slovensku orazítkovány útvarovými razítky a denními poštovními razítky (OBR č.6a), později kruhovými razítky (OBR č.6b) s textem ČESKOSLOVENSKÁ POLNÍ POŠTA (též s textem POLNÍ POŠTA - ČSP) a číslem polní pošty.

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 6a

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 6b

K dalšímu výskytu razítek ČESKOSLOVENSKÁ POLNÍ POŠTA dochází za mobilizace v roce 1938 (OBR č.6c).

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 6c

K polní poště ve druhé světové válce aspoň dvě ukázky razítek polních pošt Spojenců, a to polní pošty Námořnictva USA z roku 1942 (OBR č.7) a Námořnictva Velké Británie (OBR č.8). Československá polní pošta používala v Anglii svá razítka, zásilky však nebyly osvobozeny od poštovného (OBR č.9). Polní pošta Rudé armády byla charakteristická tzv. šátečkovými dopisy (OBR č.10), které používala též.

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 7

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 8

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 9

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 10

Svobodova armáda.
Poválečné období je charakteristické polními poštami armád Spojenců na osvobozených územích (OBR č.11a+11b).

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 11a

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 11b

Polní poštu provozovala a okupační armáda Sovětského svazu na našem území od roku 1968, též na území bývalého NDR a dalších územích. Používala stejný typ razítka jako za druhé světové války – OBR č.12.

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 12

V současnosti se setkáváme s razítky polních pošt vojenských misí OSN (razítko rakouské vojenské mise na Kypru – OBR č.13), ale též běžných polních pošt (viz. například italské razítko OBR.14).

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 13

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 14

Závěrem jedna filatelistická zajímavost z Velké Británie. Poštovní služba britské armády se před časem začala chovat komerčně. Lze si koupit její příležitostná razítka BFPO – British Field Post Office (v překladu Britský polní poštovní úřad) i celistvosti k různým armádním příležitostem (OBR č.15).

Poštovní razítka – jedenáctá část
Obr. 15


Autor: Jaroslav Tomandl | 9. 5. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223