Poštovní razítka – dvanáctá část

Dnes je na řadě „lehčí žánr“ - razítka prvního dne. Jsou předmětem zájmu širokého okruhu sběratelů. Na rozdíl od ostatních oblastí poštovní historie jsou pevně spjaty s vydáváním nových poštovních známek a dopisnic.

Razítko prvního dne je zvláštní příležitostné razítko k orazítkování poštovních známek a dalších poštovních cenin (tedy též obálek s přitištěnou známkou, dopisnic, atd.), kdy razítko nese datum jejich oficiálního vydání.

Sběratelé si obvykle spojují razítko prvního dne s obálkou prvního dne (FDC). V bývalém Československu a jeho následnických státech Slovensku a České republice nelze získat razítko prvního dne mimo tyto obálky FDC, případně nálepní a pamětní listy, i když grafický souzvuk razítka a vyobrazení na obálce je v případě našich zemí obvykle na vysoké úrovni (OBR č.1). Nemusí tomu být tak vždy a v každé zemi. Příkladem mohou být dvě razítka prvního dne na aršíku společné emise Austrálie a Kanady – OBR č.2. Stejně tak tomu bylo a je v případě použití těchto razítek v mnoha dalších zemích, na známkových aršících, na běžných dopisech ofrankovaných známkou v první den jejího vydání, analogických pohlednicích, atd.. Přikládám několik ukázek:
různá razítka prvního dne – OBR č.3a+3b+3c+3d (švédské razítko je dvoujazyčné)
německá razítka prvního dne z různých míst – OBR č.4
razítko prvního dne na obálce USA – OBR č.5
francouzská analogická pohlednice Francie – OBR č.6

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 1

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 2

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 3a

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 3b

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 3c

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 3d

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 4

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 5

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 6

Dnes nepojednáváme o FDC vydávaných poštovními správami a o FDC soukromých. Pro nás je zde rozhodující pohled na toto zvláštní příležitostné razítko jako takové. Rozhodujícím kriteriem je tedy časová shoda data použitého poštovního razítka se dnem vydání známky, která je tímto razítkem znehodnocena, jak je vidět na přiložených ukázkách.

Některé poštovní správy používají tzv. přídatné razítko potvrzující první den, zejména pokud není použito zvláštní příležitostné razítko. Tak je tomu v Rakousku (ERSTTAG - OBR č.7), ale též v dalších zemích (San Marino: I°GIORNO DI EMISSIONE – OBR č.8).

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 7

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 8

Díky časové shodě data použitého poštovního razítka se dnem vydání známky můžeme zmínit i jednu ze světových rarit – celistvost s první známkou světa – britskou černou jednopenny s denním razítkem dne vydání (lze shlédnout na http://en.wikipedia.org/wiki/First_day_of_issue). Známka je orazítkována červeným Maltézským křížem, ale datum na denním razítku na zadní části celistvosti potvrzuje, že se jedná o 6.květen 1840 – den vydání této známky. V tomto a dalších případech tedy můžeme hovořit nejen o zvláštních příležitostních razítkách poštovních správ, ale též o denních podacích razítkách, kdy na celistvosti nacházíme shodu data razítka se dnem vydání orazítkované známky.

Na závěr v opačném gardu, strojové razítko posledního dne použití známek Panamského kanálu (LAST DAY OF OPERATION – OBR č.9).

Poštovní razítka – dvanáctá část
Obr. 9


Autor: Jaroslav Tomandl | 6. 5. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223