Poštovní razítka – devátá část

Závěrem šestého pokračování jsem zmínil nástup letecké poštovní přepravy v první polovině 20. století. To přineslo do filatelie novou disciplinu – aerofilatelii. Nás z toho zajímají poštovní razítka, která lze rozdělit na razítka související s běžným poštovním provozem a na razítka prvních letů. Nutno rozlišovat mezi poštovními razítky a tzv. kašety, a jinými potvrzovacími a provozními razítky. Československá pošta již v roce 1920 vydala přetiskovou serii Hradčan pro leteckou poštu. První letecká poštovní linka Praha-Bratislava-Praha byla uvedena do provozu dne 5.března 1920. Jako další to byla linka Praha-Štrasburk-Paříž-Londýn (Česká pošta si 75.výročí letecké pošty připomenula v roce 1995 příležitostnou dopisnicí CDV-12 – viz.OBR.1).

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 1

Nejobvyklejší razítko letecké pošty u nás je razítko poštovního úřadu PRAHA 7 – LETECKÁ POŠTA (OBR.2a), a to jako podací denní razítko, razítko tranzitní i razítko z příležitosti prvních letů (např. první poválečný let mezi Prahou a New Yorkem 17.6.1946 – OBR.2b).

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 2a

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 2b

Na území Československa byla v letech 1952-1981 též provozována ambulantní letadlová pošta. Pracovníci pošty na palubě letadel přijímali, zpracovávali a vypravovali poštovní závěry. Žel, nesetkal jsem se s poštovním razítkem této ambulantní pošty.

Poštovní úřady na velkých evropských letištích měly a mají v denním razítku jako součást textu slovíčko FLUGHAFEN, AEROPORT nebo AÉROGARÉ (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Francie, atd. - OBR.3a+3b) Za zajímavou považuji ukázku razítek rakouské letecké pošty z roku 1937 (OBR.3c). Nutno zmínit jihoamerická razítka, výskyt kterých je četnější, než je tomu u razítek letecké pošty z jiných částí světa. Zde jsou ukázky z Čile a Kolumbie (OBR.4a+4b).

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 3a

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 3b

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 3c

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 4a

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 4b

Sběratelsky atraktivní kapitolou předválečné letecké pošty je pošta řiditelnými vzducholoděmi Zeppelin v letech 1928-1939 (OBR.5).

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 5

Nelze opomenout tzv. katapultovou poštu a její razítka, díky které se v krátkém meziválečném období zrychlila poštovní přeprava přes oceán (byla provozována v letech 1929-1938 mezi Severní i Jižní Amerikou a Evropou). Na velkých zaoceánských lodích bylo nainstalováno technické zařízení, které umožňovalo katapultovat malý hydroplán s poštovními zásilkami 500 – 1200 km před přístavem, do něhož zaoceánská loď směřovala. Díky tomu dosáhl hydroplán brazilský Natal, nebo přístavy New York, Le Havre, Southhampton podstatně dříve než jeho mateřská loď (OBR.6).

Poštovní razítka – devátá část
Obr. 6

Dnes, v době automatizace poštovního provozu, jsou poštovní razítka letecké pošty zřídkavé.

Autor: Jaroslav Tomandl | 21. 4. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223