Poštovní razítka – desátá část

Lodní pošty, to nejsou jen razítka ambulantních námořních pošt, o kterých jsem psal v šesté části. Kongres Světové poštovní unie (UPU) v roce 1897 upravil pravidla pro nakládání s poštovními zásilkami podávanými na palubách námořních lodích. Stručně lze tato pravidla popsat takto:

Zásilky vhozené do poštovní schránky na lodi jsou vypláceny známkami mateřské země lodi, anebo země nejbližšího přístavu, lodní pošta je odevzdána nejbližšímu přístavnímu poštovnímu úřadu. Podacím místem na palubě je tedy poštovní schránka, pokud ji lodní hospodář (anglicky PURSER, německy ZAHLMEISTER, francouzsky COMMISSAIRE DU BORD, italsky COMMISSARIO DI BORDO, atd.) zřizuje, nebo poštovní zásilky přijímá od posádky a cestujících. Může to být též osoba lodním hospodářem pověřená k péči o lodní poštu. Lodní hospodář vybírá lodní poštovní schránku před veplutím do nejbližšího přístavu a obsah schránky odevzdá v zablombovaném obale nejbližšímu přístavnímu poštovnímu úřadu k dalšímu zpracování – tedy k orazítkování a další přepravě. Poštovní známky mateřské země dané lodi jsou tedy znehodnoceny cizím razítkem (zatímco námořní poštovní úřady orazítkovaly zásilky na palubě). Aby nevznikaly pochybnosti o tom, zda je poštovné řádně vyplacené, poštovní úřad na pevnině (v přístavu) opatřuje zásilky ještě přídatným razítkem „PAQUEBOT“ (OBR č.1) anebo „NAVIRE“ (OBR č.2). Tím se zajišťuje zachování výsadního poštovního práva přístavní země na vykonávání poštovních služeb. Toto výsadní právo takto přechází z paluby lodě, která je teritoriem krajiny dle lodního rejstříku, na krajinu, ve které se přístav nachází.

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 1

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 2

Jak lze spatřit na obrázku č.2, toto přídatné razítko může být též ilustrované (zejména v moderní době). Mimo klasických přídatných razítek PAQUEBOT se setkáváme s razítky združenými (OBR č.3), kde je sloučeno do jednoho razítko denní s přídatným. Totéž se týká válečkových nebo strojových razítek PAQUEBOT (OBR č.4a+4b+4c), v případě londýnského razítka na obrázku č.4b je ke slovu PAQUEBOT ještě „připsáno“ POSTED AT SEA – podáno na moři.

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 3

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 4a

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 4b

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 4c

Jedná se o velmi rozsáhlou kapitolu poštovní historie, se specifiky jednotlivých přímořských států.

Na závěr bych rád ukázal jednu nenápadnou rakouskou poštovní dopisnici s denním razítkem LUSSIN GRANDE (Velký Lošinj na chorvatském ostrově Lošinj) a přídatným razítkem PAQUEBOT, z období počátků uplatňování pravidel UPU pro poštu z námořních lodí (OBR č.5).

Poštovní razítka – desátá část
Obr. 5


Autor: Jaroslav Tomandl | 5. 5. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223