Poštovní historie Černé Hory X.

Převzato se svolením pana J. Vomela ze stránek sweb.cz/crnagora
Rakouský Lloyd - pokračování

Tabulka používaných razítek Rakouského Lloydu v letech na dopisech z Černé Hory do roku 1888.

Poštovní agentura Text razítka Typ razítka
Terst LETA ARRTA / PER MARE dvojřádkové
Terst, Gravoza, Pola ARRIVATO PER MARE rámečkové
Cařihrad LETTERE ARIVATE PER MARE rámečkové
  COL VAPORE DA TRIESTE řádkové


Poštovní historie Černé Hory X.


Tabulka používaných razítek Rakouského Lloydu v letech 1888-1914 na známkách Černé Hory

Poštovní historie Černé Hory X.


Tabulku si můžete prohlédnou také v originální velikosti.


Razítka Lloydu typu LA

Poštovní historie Černé Hory X.


Razítka Lloydu typu LB

Poštovní historie Černé Hory X.
Poštovní historie Černé Hory X.
Poštovní historie Černé Hory X.

Razítka Lloydu typu LD

Poštovní historie Černé Hory X.
Poštovní historie Černé Hory X.
Poštovní historie Černé Hory X.

Razítka Lloydu typu LF

Poštovní historie Černé Hory X.Lodní společnost Raguesa

Navigacione a vapore "Ragusea" byl oficiální název lodní společnosti, která vnikla pravděpodobně v osmdesátých letech minulého století jako soukromé vlastnictví jednotlivých chorvatských vlastníků lodí a byla spojena do vlastní společnosti v devadesátých letech předminulého století. Ačkoliv to byla malá společnost a důležitostí se nemohla vyrovnat Terstu, vedla aktivní činnost až do roku 1914. Provozovala linku z Terstu do Spsy, dokonce do italského Baru, z Terstu do Kotoru a hlavně pro nás důležitou linku z San Giovanni di Medua do Skutari. Ředitelství společnosti bylo v Ragusi - Dubrovníku. Lodní společnost vlastnila lodě Albania, Bojana, Dubrovník, Lokrum, Lovrinac, Petka a Zaton.

Velmi důležité město Skutari, situované na břehu jezera stejného jména, nemělo do roku 1901 žádný rakouský poštovní úřad.. Rakouská pošta byla dopravována po souši z Antivari - Baru. Po ztrátě části tureckého pobřeží v Antivari byla poštovní agentura přestěhována do San Giovanni di Medua. Pošta byla přepravována říčnými čluny v obou směrech.


Období od 1890-1902 na lince San Giovanni di Medua – Skutari

Společnost přepravovala na parníkách náklad, poštu i výletníky. Na lince pracovaly lodě Albania a Bojana, které se plavily po řece Bojaně do vnitrozemského města Skutari, vlastně po hranici z Černou Horou. V tomto období společnost používala u některých lodí kašetová razítka s názvem společnosti. Jsou známa dva druhy razítek, která se však dosud nenašla na černohorské poště. Na zachovalé korespondenci se nacházejí běžné rakouské známky a lodě i agentura pracovaly jako ambulantní úřady rakouské v zahraničí.


Období od 1903-1909 na lince San Giovanni di Medua – Skutari

V této době lodi na této lince pracují pod úmluvou s Rakouským Lloydem. Lodi začaly používat dvojkruhové razítko a pak loď Skutari jednokruhové razítko.


Období od 1909 na lince San Giovanni di Medua – Skutari

V této době již loď Skutari pracovala už pod přímým vedení Rakouského Lloydu.


Poštovní razítka lodní společnosti Ragusea

Název lodě
Razítko typ Barva Od - do
BOJANA Oválné – DA BORDO fialová 1890? - ?
Název lodi například:
ALBANIA
BOJANA
Oválné – da Bordo fialová 1890? - 1902
OE.LLOYD dvojkruhové černé 1903 - 1907
OE.LLOYD dvojkruhové podobné černé 1903? - 1907?
OSTERR.LLOYD Jednokruhové černé 1907 - 1910
SKUTARI viz LLOYD    


Razítka společnosti Raguesa

Poštovní historie Černé Hory X.


Razítka Rakouského Lloydu u společnosti Raguesa

Poštovní historie Černé Hory X.Paroplavební společnost na Skadárském jezeře

Sběratelsky celkem neznámá je lodní doprava pošty na Skadárském jezeře. Jezero tvořilo tehdy hranici mezi Černou Horou a Osmanskou říší. Anglicko černohorská paroplavební společnost The Anglo- Montenegrian Trading Comp. Ltd vlastnila parník Danitza.

Agentury společnosti byly v Cetinji, Rijece, Podgorici, a v tureckém Skutari. Společnost přepravovala poštu, cestující i náklad. Poštu přepravovala ve vlastní režii a korespondenci označovala výplatními razítky.

Společnost používala v každé agentuře vlastní výplatní razítko s označením agentury. Cena za přepravu běžné korespondence byla 5 soldi. Přístaviště pro Cetinji a Rijeku bylo v Riiece pouze na jaře a na podzim, kdy bývalo v jezeře dosti vody. V létě, kdy voda poklesla byl přístav hluboko pod městem. Podgorica je rovněž vnitrozemské město, přístav pro ní byla Planica. Přístav to je honosný název pro ubohé překladiště. Přístav ve Skutari v létě byl vzdálen asi 1 km od vlastního města a na jaře voda sahala až do ulic. Dalším přístavem byl Vir Pazar. Jízda začala v Rijece, pokračovala přes Planici do Virpazaru a do Skutari.

Nakonec tuto společnost převzala italská společnost Compania ´d Antivari.


Výplatní razítka paroplavební společnosti na Skadárském jezeře

agentura
razítko výplatní barva cena
Cetinje Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi
Rijeka Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi
Podgorica Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldi
Skutari Rámečkové s skosenými rohy fialová,černá 5 soldiPoštovní historie Černé Hory X.Ungara – Croata

Složitá politická situace v Rakousku Uhersku způsobila dualistické politické i hospodářské rozdělení obou států. Maďarská strana vystoupila z Rakouského Lloydu. Důležitost dopravy zejména při obchodu způsobil utváření lodních společností s uherským kapitálem. Tak vznikla Adria Ungharese Ungara – Croata. V jednom časopise jsem narazil na zmínku že v Ulcinji je agentura společnosti Ungara –Croata. Bohužel spojení na Černou Horu k posílání pošty jsem nikde nenašel. Doufám, že se časem sběratelé najdou další informace.

Autor: Jindřich Vomela | 23. 5. 2003

Komentáře

Bez názvu

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223