Poštovní historie Černé Hory VI.

Datum vydání: 11. 4. 2003


Převzato se svolením pana J. Vomela ze stránek sweb.cz/crnagoraSoukromá pošta na Černé Hoře

I v prvních letech po zavedení pošty na Černé Hoře má převahu soukromá pošta. Poštovní spojení bylo zavedeno pouze do několik důležitých míst. Šlo z Cetinje do Rijeky, Danilovgadu, Podgorice a Nikšiče. Dopravu korespondence do ostatních krajů byla odkázána na cestu soukromou a náhodu, jde-li tu někdo a je-li ochoten psaní sebou vzít. Pošta na černé Hoře se nemohla rozvíjet, protože tu nebyl dostatek dobrých cest pro dopravu. Státní pošta se netěšila plné důvěře obyvatel. Například v roce 1882 – tedy 8 let po zavedení poštovního styku na Černé Hoře bylo na cetinjské ulici vylepeno kuriózní prohlášení ministra vnitra, jež po pokutou 15 zlatých hrozil každému, kdo by se opovážil poslati po soukromníkovi zapečetěné psaní a byl prozrazen. Dnešnímu člověkovi se zdá podivné, že se lidé vyhýbali poštovnímu provozu. Na Černé Hoře však šly fámy, že ministr vnitra neoblíbený Mašo Vrbica nechává otevírat dopisy adresované na osoby nepohodlné nebo podezřelé. Daleko více soukromníci používali státního telegrafu. Na Černé Hoře bylo telegrafní spojení dokonalejší jak poštovní spojení. Ve známějších místech, kde byli politické úřady byly zavedeny telegrafické stanice. Bez telegrafu by státní správa černé Hory nemohla existovat. Důležitost má i pro obchod a vojenskou správu. Vláda uznala, že telegrafní spojení je hlavní pomůckou, aby obyvatelstvo se mohlo dorozumívat a ustanovila nejnižší sazbu za telegramy, což byl na tehdejší dobu čin chvalitebný. Za telegram se platilo po celé zemi taxa 5 novčiču a za každé slovo 1 novčič. Černohorci telegrafu více využívali než poštovní přepravy.

Souhrn poštovních razítek černohorské poštovní správy na územích Černé HoryPozn. Originální tabulka je na této adrese


Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz