Poštovní historie Černé Hory V.

Převzato se svolením pana J. Vomela ze stránek sweb.cz/crnagora
Rozdělení černohorských razítek na typy a hlavní podtypy

Typ razítka
Doba užívání
Popis razítka
J1   Jednokruhové razítko cca průměr 20 mm
J1a 1874-1876
Dtto J1, uprostřed datum i se zkr. letopočtu, barva černá, jen v Cetinji
J1c 1874-1896? Dtto,bez letopočtu, barva černá, vzácně fialová, jen v Cetinji
J2   Jednokruhové razítko cca průměr 22 mm
J2a 1880-1883 Dtto J2, uprostřed datum i se zkr. letopočtu, barva černá, modrá v Baru
J2b 1879?-1892 Dtto, místo letopočtu blok,barva černá, modrá v Baru
J2c 1879?-1892 Dtto,bez letopočtu, barva černá, modrá v Baru
J3   Jednokruhové razítko cca průměr 24 mm, měsíc římskými číslicemi
J3a 1880-1885? Dtto J3,datum s celým letopočtem, barva černá vzácněji modrá, pouze v Ulcinji
J3b ?-1892 Dtto, místo letopočtu blok, též fialová jen v Ulcinji
J3c ?-? Dtto,bez letopočtu, barva též modrá
J4   Jednokruhové razítko cca průměr 24 mm
J4a 1892-1901 Dtto J4, datum se zkratkou letopočtu, barva černá, vzácněji fialová (2.pol. 1896 v Cetinji, 1897 Rijeka
J4b 1898-1901 Dtto, místo letopočtu blok, barva černá
J4c 1898-1901 Dtto, bez letopočtu, barva černá
J5   Jednokruhové razítko cca průměr 24 mm
J5a 1897-1901 Dtto J5,datum se zkratkou letopočtu, barva černá, používáno pouze v Cetinji
J5b 1898-1901 Dtto, místo letopočtu blok, barva černá, jen v Cetinji
J5c 1898-1901 Dtto, bez letopočtu, barva černá, jen v Cetinji
M1 1901-1907 Můstkové dvojkruhové o průměru cca 31,5 mm, vnější dvojlinkový, vnitřní jednoduchý o průměru cca 22 mm, barva většinou černá, černofialová a fialová
M2 1907-1911 Jednokruhové razítka cca průměr 30 mm, neohraničený můstek, barva většinou černá, také fialová
M3 1910-1915 Dvojkruhové můstkové razítko o průměru cca 27 mm, vnitřní kruh o průměru cca 18 mm, probíhající můstek až k vnějšímu kruhu, barva černá, možná i fialová
M4 1911-1915 Dvojkruhové můstkové razítko o průměru cca 27 mm, vnitřní kruh o průměru cca 18 mm, probíhající můstek pouze k vnitřnímu kruhu, po stranách ozdoby, barva černá, možná i fialová

Podtypy černohorských razítek, které se podařilo identifikovat:

Stari Bar u typu M1 jsou dva podtypy – u prvého podtypu je vyryto malé a a u druhého velké A ve slově CТaPИ ЬAР, CTAPИ БAР;

Сetinje u typu J1 je u prvého podtypu vyryto E 2,1mm a Т od И. je vzdáleno 2,2mm ve slově ЦЕТИ.. u druhého podtypu vyryto E 2,2mm a Т od И. je vzdáleno 1,5mm ve slově ЦЕТИ. U typu M1 jsou dva podtypy a to 15 nebo 16 svislých linek mezi můstkem a vnitřním kruhem. U typu M2 jsou dva podtypy jeden má název sestaven z velkých písmen a druhý z malých písmen.

Nikšič u typu M1 jsou dva podtypy a to 15 nebo 16 svislých linek mezi můstkem a vnitřním kruhem.

Njeguši u typu M3 jsou dva podtypy – u prvého podtypu je vyryto malé e a u druhého velké E.

Podgorica u typu M1 jsou dva podtypy – u prvého podtypu je vyryto malé г a u druhého velké Г. U typu M3 jsou dva podtypy – u prvého široká písmena u druhého úzká písmena

Bar u typu M3 dva podtypy – u prvého ANTIVAVI a druhého ANTIVARI.

Rijeka u typu M1 jsou dva podtypy u prvého písmena 3,5mm vysoká a u druhého 4,0 mm vysoká. U typu M3 jsou dva podtypy – u prvého podtypu je vyryto malé e a u druhého velké E.

Ulcinj u typu M3 jsou dva podtypy – u prvého široká písmena u druhého úzká písmena.

Vir-Pazar u typu M3 jsou dva podtypy – u prvého široká písmena u druhého úzká písmena.

Skadár lze rozeznat různé druhy velikosti písmen.

Černohorská razítka typ J1

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ J2

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ J3

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ J4

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ J5

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ M1

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ M2

Poštovní historie Černé Hory V.

Černohorská razítka typ M3

Poštovní historie Černé Hory V.

Po zahájení poštovního provozu v roce 1874 byly vyhlášeny poštovní tarify, které nepřetržitě platily do zavedení nové měny. Rozšířili se pouze v důsledku zavedení balíkové a peněžní služby.

Tarify platné do roku 1874:

2 novičče – pro zásilky vzorků, tiskovin v zemi
3 novčiče – místní dopis a tiskovina zasílané do zahraničí
5 novčičů – vnitrozemský dopis a dopis do Kotoru
7 novčičů – dopis do Rakouska Uherska
10 novčičů – doporučený dopis v tuzemsku, poplatek za recepis
15 novčičů – dopis mimo Rakousko Uhersko, poplatek za expres
25 novčičů – doporučený dopis do ostatní ciziny a těžší dopisy

Po roce 1900 došlo k úpravám poštovních tarifů vzhledem k měnovým změnám.

Jako zfalšovaná razítka se uvádí:

Typ J1c – Cetinje 18/6, 18/8 šedomodré, modré, fialové

Typ J2c – Rijeka 7/4 černé, fialočerné,modré,šedočerné, velmi opotřebované (ve dvojím vyhotovení)

Typ J4a – Cetinje 26/7/9., 26/7/93, 26/296, 26/3/96, 26/7/96, 26/9/96, 12/III/97, 26/7/97, 26/9/97, 12/11/97, 26/798, 26/799, tatáž razítka se vyskytují i bez letopočtu (J4c)

Typ J4b – Cetinje 2/1/-, 8/3/-, 26/7/-, 12/11/-, do této skupiny patří i razítko s datem 12/10 na místě letopočtu číslicemi 0 a 3 v jiných typech. údaj měsíce je posunut vlevo pod vyznačením dne. Jako falešné razítko typu J4 se uvádí Cetinje 26/3/98 s užšími typy číslic.

Typ J5 – Cetinje 18/1/97 s odlišnými písmeny, 10/7 u něhož chybí dolní čtvrtina kruhu.

U dříve již publikovaných razítek se nacházejí známky z neporušeným lepem. Jsou to:

Typ J1c – Cetinje 24/1, 8/2, 13/2, 15/2, 31/3, 21/4, 25/5, 31/5, 10/6?, 15/7, 26/7, 27/7, 28/7, 29/7, 19/8, 27/8?, 20/9, 22/9, 15/10, 20/10, 17/11, 28/11, 8/12, 26/12

Typ J2b – Podgorica 13?/5/-, 20/10/- ; Danilovgrad 20/10/-; Nikšič 7/5/-

Typ J4 – Cetinje 27/1, 25/7/-, 21/11/-, 28/12/-, 28/7/98, 10/6/04; Bar 22/8, 9/5, 29/8/-, 15/4/97, 19/5/97, 8/6/97, 1/9/97; Podgorica 25/3, 9/5, 29/8/-, 15/4/97, 19/5/97, 8/6/97, 1/9/97; Nikšič 15/10/96; Kolašin 3/10/-


Katalogy dále uvádí razítka:

Typ M1 – Cetinje –28.III.1908, 19IIX.1909, Njeguši 6.V.1907, Podgorica 17.III.1908, 27VI.1908, Rieka 27.III.1908, Šavnik 10.III.1908, Velimje 7.IV.1910

Dále byla zjištěna následující razítka:

Typ M1 – Cetinje 1.VII.1902, Podgorica 22.II.1..6, 7.III.1901, 27.III.1901, Rijeka 11.IV.1902, Šavnik 10.III.1909

Typ M2 - Rijeka 10.IX.1908 5 S

Typ M3 – Bar 13.1.1?, 8-9, Rožaj ?5.3.13 4-5B, 13.1.13 4-5B, Bijelo Polje 18.4.15 8-9J, 21.2.13 4-?, Lijeva Rijeka 22.9.12 5-?, Skutari 27.5.1908

Vyskytují se i razítka, která neodpovídají žádným typům užívaných na Černé Hoře.


Autor: Jindřich Vomela | 5. 4. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články