Pošta z Říma

V Římě si lze vybrat z poštovních úřadů tří poštovních správ, ze kterých můžeme zaslat pozdrav či dopis. Každého hned napadne mimo italské pošty ještě pošta Vatikánu, přímo na Náměstí Svatého Petra. Méně známá je však skutečnost, že v Římě sídlí ještě jedna poštovní správa, a to Poštovní správa Suverénního řádu Maltézských rytířů (Poste Magistrali dell’Ordine di Malta). Není členem UPU – Mezinárodní poštovní unie, proto uzavírá dvoustranné smlouvy s poštovými správami jednotlivých států (dnes je jich kolem 60), zejména s těmi, ve kterých působí nebo vykonává charitativní činnost. Na základě smlouvy mezi řádem a Českou poštou ze dne 30. dubna 1996 lze posílat zásilky z pošty Maltézského řádu v Římě do České republiky. Pošta se nachází v Palazzo Malta na via Condotti v Římě (vstup bočním vchodem z ulice Via Bocca di Leone). Je to nedaleko Španělských schodů.

Řád vydává poštovní známky od 15.listopadu 1966. Mimo jiných emisí, vydává řád každoročně známku věnovanou svému patronovi sv. Janu Křiteli a jednu vánoční známku. Nominále známek bylo v období 1966-2004 v historické měně řádu nazývané SCUDO, od roku 2005 pak v měně EUR. Přikládám obrázky poštovních známek připomínajících poštovní smouvu s Českou republikou, resp. se Slovenskou republikou (OBR.1a+1b). A nakonec ukázka příležitostní známky v eurové měně – slavný Michalengelův obraz TONDO DONI, který se nachází v Galerii Uffizi ve Florencii (OBR.2).

Pošta z Říma
Obr. 1a

Pošta z Říma
Obr. 1b

Pošta z Říma
Obr. 2

Závěrem poštovně-historická poznámka: emeritní velkopřevor maltézského řádu kniže Karel Eduard Paar (od roku 2004 Velkopřevor Českého velkopřevorství maltézského řádu) pochází z rodu Paarů, který již od začátku 16. století působil v Rakousku v poštovních službách. Jako první je uváděn Martin von Paar, který byl od roku 1522 Samostaným dvorním poštmistrem v Pressburgu, dnešní Bratislavě. Působení Paarů v poštovních službách končí za Marie-Terezie dne 12. prosince 1743. Návazně bylo dne 16. ledna 1744 zřízeno ve Vídni Poštovní direktorium.

Autor: Jaroslav Tomandl | 12. 10. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223