Pošta a historická vozidla

Pošta a historická vozidla – společná výstava České pošty, s.p., Poštovního muzea, Asociace Veteran Car Clubů AČR a filatelisty Jiřího Horáka ke 100. výročí Autoklubu ČR

16. 6. – 5. 9. 2004 Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum, Praha 1, Nové mlýny 2


V letním období 2004 se koná v Poštovním muzeu již druhá výstava věnovaná tematice motorismu ve spojitosti s poštou. K té letošní dalo podnět 100. výročí založení Autoklubu ČR v roce 2004 a blížící se výročí motorizace pošty v roce 2005. Před 99 lety, v roce 1905, začala totiž tehdejší rakouská poštovní správa nasazovat do provozu první automobily a autobusy.

Zatímco první výstava k dějinám motorismu a pošty, uskutečněná před několika lety, byla zaměřena zejména na problematiku poštovní autobusové dopravy na našem území po roce 1921, kdy pošta měla monopol na dopravu osob po silnici, nynější výstavní projekt klade hlavní důraz na prezentaci našich nejvýznamnějších automobilových a motocyklových výrobců, jejichž produkty tvořily základní vozový park československé poštovní správy za první republiky a v letech po druhé světové válce. Na výstavě jsou tak představeny výrobky firem Laurin a Klement, Praga, Walter, Škoda, ITAR, Breitfeld a Daněk, Jawa, NW+Tatra, Aero, Avia, Liaz a ČZ.

Asociace Veteran Car Clubů AČR dodala pro výstavu řadu zajímavých firemních dokumentů od propagačních materiálů, katalogů a prospektů až po fotografie historických motorových vozidel a Poštovní muzeum tuto kolekci doplnilo ze svých sbírek o fotografickou dokumentaci poštovních užitkových automobilů a motocyklů, poštovních autobusů a nákladních automobilů, které poštovní správa pro svou potřebu od výše zmíněných firem zakoupila. Historii jednotlivých firem a dokumentaci poštovního vozového parku je věnováno jedenáct panelů v úvodní části výstavy. Na dalších panelech je připomínka 100. výročí založení Autoklubu ČR a kolekce dopisnic vydávaných od roku 1997 u příležitosti Vyšebrodského setkání historických vozidel, které se každoročně koná první květnovou neděli ve spolupráci s tamní pobočkou Poštovního muzea.

Filatelistický materiál se vztahem k firemní produkci a propagaci zmíněných českých výrobců, který speciálně pro výstavu připravil sběratel Jiří Horák, je umístěn v tzv. Navrátilových saloncích v 1. patře pražského Poštovního muzea. Jedná se o řadu zajímavých poštovních známek, aršíků, razítek, výplatních otisků, celin, perfínů, telegramů s reklamními přítisky a celistvostí. Vystavena je i část jeho sbírky, oceněné na mnohých zahraničních i domácích výstavách, s pozoruhodnými filatelistickými materiály od nás i z celého světa, které dokumentují automobilovou a motocyklovou produkci v poštovním provozu a exponát, tématicky věnovaný automobilovému a motocyklovému sportu ve vztahu k Československu. Filatelistický exponát J. Horáka je prezentován podle přesně daných pravidel platných pro vystavování na soutěžních filatelistických výstavách. Jako ukázky jsou v části vitrín vystaveny také modely historických vozidel, medaile a odznaky Autoklubu ČR.

Konání výstavy předcházela akce s názvem "Hvězdicová jízda ke 100. výročí Autoklubu ČR", při které se dne 24. dubna tohoto roku sjela historická vozidla z krajských měst republiky před sídlo Autoklubu ČR v Praze v Opletalově ulici. Mezi kontrolní stanoviště bylo zařazeno i Poštovní muzeum jako připomínka, že další z akcí k 100. výročí Autoklubu ČR se koná od 16. června do 5. září 2004 také v prostorách České pošty, s.p., Poštovního muzea.

Poštovní muzeum k výstavě připravilo příležitostné poštovní razítko, příležitostnou dopisnici s přítiskem a pamětní tisk muzea. Grafik Karel Dvořák zvolil jako obrazový motiv razítka motocykl značky ITAR upravený pro poštovní provoz. Jako podklad pro výtvarné zpracování mu sloužila fotografie tohoto motocyklu při jeho první jízdě u poštovního úřadu Praha 55 v roce 1927, která je dochována ve sbírkách Poštovního muzea. Pro dopisnici byla zvolena kresebně upravená fotografie poštovního užitkového vozidla značky Tatra, typ 12, výrobce Závody Tatra, akc. spol., Kopřivnice z roku 1929. Pro pamětní tisk muzea byla vybrána známka ze série Technické památky ČSSR (rok 1987; 3 Kč) s motivem poštovního automobilu Laurin a Klement z roku 1924. Poštovní příležitostnou přepážku, na které se poštovní příležitostné razítko použije, uspořádá Poštovní muzeum v ulici Nové mlýny 2 v Praze 1 dne 19. června (sobota) od 10.00 do 12. 00 a od 13.00 do 15.00 hodin.

Sběratelům historických vozidel může navíc muzejní prodejna nabídnout po celou dobu výstavy digitálně tištěné kresby některých poštovních automobilů a autobusů a další zajímavou nabídku.

Za pořadatele, Českou poštu, s.p., Poštovní muzeum, jsou garanty výstavy Mgr. Patricia Tošnerová a PhDr. Jan Kramář, za Asociaci Veteran Car Clubů AČR Zdeněk Brádka a Mgr. Michal Burian a autorský kolektiv doplňuje filatelista Jiří Horák.

Tel. spojení na ústřednu Poštovního muzea: 222 312 006

Autor: Česká pošta | 15. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223