Pošta a filatelie v Rakousku

I mistr tesař se utne!

Vážené čtenářky a čtenáři!

Cítím se dnes nucen, podat Vám zprávu o jednom nedopatření, kterého si snad již některý z abonentů povšiml.

Existují dvě verze zvláštní známky „10 let Střediska Herberta von Karajana“. Jedna je tmavá (správná) a jedna světlá (barevně odlišná). To nám bylo dáno na vědomí začátkem února 2005.

A zde jsou výsledky našeho šetření: Na začátku října 2004 byl v Rakouské státní tiskárně (dále jen RST) zahájen tisk této známky. Bylo jí vyrobeno 700.000 kusů, z toho 400.000 kusů ihned dokončeno a dodáno poště. Tento postup je zcela běžný, neboť většinou není zapotřebí celé množství. Je-li nutné vyřídit naléhavé záležitosti, bývá po dodání asi poloviny nákladu dodána druhá část vždy ve druhém kroku o několik týdnů později.

Bezprostředně po dodání první části zpozorovala RST, že stárnutí barevné pigmentace způsobuje, že se známka stává světlejší. Generální ředitel Gausterer mě ihned informoval a prosil mě, abych dodávku nechal zničit a sdělil mi, že v RST bude druhá část nákladu také zničena. Nový tisk známky bude ihned zahájen.

V důsledku spojení nešťastných okolností se informace nedostala do skladu cenin. Tam byla mezitím první dodávka připravena k dodání na poštovní úřady, na které bylo odesláno kolem 100.000 těchto známek. V druhé polovině listopadu 2004 byl ve RST dokončen tisk korektní tmavé známky. Jelikož muselo bezprostředně poté následovat rozesílání sběratelům, bylo 300.000 ihned použitých známek odesláno poště. Tam se začalo neodkladně s rozesíláním předplatitelům.

Dalších 400.000 kusů „správných“ známek chtěla RST dodat poště v polovině února. Tam ovšem nebyla žádná další dodávka očekávána: 700.000 kusů bylo svého času objednáno, 700.000 kusů bylo dodáno. Z hlediska poštovního skladu cenin tím byla celková dodávka vyřízena!

Když k nám začátkem února dospěly první dotazy ohledně rozdílných barevných úprav známky, první „horkou stopu“ poskytl teprve zpětný dotaz v RST, a sice tu, že celkové množství „správných Karajanských“ známek ještě vůbec nebylo vydodáno! A nyní teprve bylo možné, rekonstruovat průběh celé záležitosti.

Po dlouhých úvahách jsme se rozhodli k následujícímu způsobu řešení, podle kterého, jak praví přísloví, byla kráva vyhnána z chléva.:

1. 400.000 „správných„ Karajanských známek, které se ještě nacházely ve skladě RST bude dokončeno a vydodáno.
2. Asi 100.000 známek s barevnými rozdíly, které byly dodány poštovním úřadům nebude povoláno zpět a zůstanou platné k frankování.
3. 300.000 známek s barevnými rozdíly bude jako výroční dárek ještě v prvním pololetí rozesláno předplatitelům.

Pošta a filatelie v Rakousku

A mě nezbývá, než se za tuto chybu omluvit. Doufám ale, že jsme tímto zvoleným způsobem našli pro všechny uspokojující řešení.

Váš Dr. Erich Haas
Vedoucí Filatelie
Rakouská pošta a.s.

Překlad vydavatelského článku z dubnového čísla 2005 měsíčníku Briefmarke, Pošta a filatelie v Rakousku. Název článku zvolil překladatel Vilém Beran.

Autor: Vilém Beran | 21. 12. 2005

Komentáře

Pošta a filatelie v Austria

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223