Poškodená zásielka na triediacej linke

Celistvosťou sa rozumie zásielka, na ktorej je dokumentovaný poštový úkon – opečiatkovaná známka, odtlačok výplatného stroja, záznam kódu PSČ triediacej linky, poštová nálepka par avion, doporučene a pod. Obálka, s úradnou pečiatkou poštovné úverované, mierne natrhnutá a prelepená na neveľkú radosť zberateľa širokou priesvitnou páskou izolepy sa za celistvosť v tomto zmysle zdanlivo nemôže pokladať, lebo adresná strana obálky nesie iba meno adresáta a pečiatku firmy odosielateľa. Ale predsa: na rube zásielky je 4 riadková pečiatka, ktorá s ospravedlnením vysvetľuje, že na triediacej linke došlo k jej poškodeniu. A podtým dátum, pečiatka Slovenskej pošty s nečitateľným podpisom. Aj keď takýchto zásielok nebýva veľa a ich vzhľad nemusí niesť požiadavky I. triedy kvality, obálka predsa len ostane v zbierke filatelistu s tematikou PSČ a automatizácie triedenia poštových zásielok. A navyše dokumentuje aj niečo iné – že slušnosť patrí nielen do výbavy ľudí, ale aj automatov...

Poškodená zásielka na triediacej linke


Autor: Ján Mička | 3. 9. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223