Portugalské známky poštovní daně

Portugalsko zavedlo tyto známky poprvé v roce 1911. Rok předtím došlo ke změně státního zřízení z království (posledním králem byl Manuel II. vládnoucí v létech 1908-1910) na republiku. Při vyhlášení republiky byly původní známky s portrétem krále přetištěny nápisem „Republica“ (obr. 1) .

Portugalské známky poštovní daně
Obr. 1 – 4

Nová republikánská vláda se snažila získat všelidovou podporu, a proto zavedla v roce 1911 zvláštní poštovní daň ve prospěch chudých. Poštovní daň se vztahovala na listovní a telegrafní zásilky a k běžné frankatuře musela být v určených dnech (1. a 2.1., 21.8., 4.-5.10., 24.-26.12. a 30.12.) vylepována ještě speciální známka poštovní daně. Originální byl způsob jak potrestat odesílatele zásilky, který poštovní daň neuhradil: nevyplacené zásilky byly zdrženy 3 dny a teprve poté doručeny.

První známky poštovní daně vznikly opatřením republikánských známek z roku 1910 druhým přetiskem „Assistencia“ (obr. 2). Obdobné emise ve prospěch chudých byly vydány ještě v roce 1912 (obr. 3). Známky poštovní daně byly zavedeny nejen na území vlastního Portugalska, ale i na závislých územích (např. na Azorských ostrovech; viz obr. 8) a v koloniích (Portugalská Guiana a Portugalská Indie). Používány byly jak na listovní zásilky, tak i na telegramy (hodnoty 20R, resp. 2c; viz známka s nápisem Telegrafos na obr. 5). V roce 1913 byla pak vydána známka poštovní daně s výtěžkem určeným pro jubilejní oslavu v Lisabonu (Festa da Cidade; obr. 4). Další vydání bylo již opět věnováno chudým a vyšlo v roce 1915 (obr. 5).

Portugalské známky poštovní daně
Obr. 5 – 7

Vydávání těchto známek bylo obnoveno ještě ve 20. létech, kdy nejprve vyšly známky ve prospěch chudých (1924 a 1925; obr. 6 - 7) následované sériemi na zřízení památníků první světové války (obr. 8) a pomníku markýze de Pombala (obr. 9). Konečně v roce 1928 vyšla známka pro financování účasti portugalských sportovců na olympijských hrách v Amsterdamu (obr. 10). Zajímavostí u posledních tří emisí je skutečnost, že známky byly sice původně vydány jako známky poštovní daně, ale později byly prohlášeny běžnými výplatními známkami a katalogy je proto registrují mezi normálními emisemi.

Portugalské známky poštovní daně
Obr. 8 – 11

Oproti původnímu systému z doby prvních známek poštovní daně však bylo učiněno několik změn. Za prvé, byla prodloužena doba zadržování zásilek bez známek poštovní daně z 3 na 8 dnů. Za druhé, mimo „výplatních“ známek poštovní daně byly od roku 1925 vydávány zároveň i doplatních známky poštovní daně, které byly užívány pro zásilky bez vylepené známky poštovní daně. První tato doplatní emise byla vydána spolu se sérií na výstavu památníků 1. světové války, další pak k emisi „Pomník markýze Pombala“ (obr. 11) a poslední takovouto doplatní známkou byla olympijská z roku 1928.

Pro lepší přehled uvádím tabulkový přehled jednotlivých emisí těchto zajímavých známek:

Portugalské známky poštovní daně


Psáno pro server Infofila.cz (www.infofila.cz) a pro zpravodaj TERRA vydávaný sekcí Evropa Společnosti teritoriální filatelie ( http://philately.webpark.cz/stfscf.htm )


Autor: Lubor Kunc | 23. 1. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář