Portugalská Indie

Nedávno jsme se na webových stánkách infofila setkali s pojednáním o poštovních známkách staroindických států. Před časem zde byl též příspěvek o poštovních známek indického teritoria jako britské korunní kolonie, kde s koncem britské nadvlády v roce 1947 vznikla pak dnešní Indie, Pakistán i Bangladéš. Tento subkontinent, s bohatou historií nám má mnoho co říct filatelisticky i jinak. Jeho západní pobřeží bylo před více než pětisty lety (1498) svědkem vylodění portugalského mořeplavce jménem Vasco da Gama, který jako první našel cestu z Evropy do Indie obeplutím afrického kontinentu. Dodnes jsou Potugalci hrdí na tuto slavnou epochu svých bohatých dějin. Ve své době byla tato nevelká země jednou z koloniálních velmocí.

Již od konce 15. století se na indickém západním pobřeží zakládaly první evropské obchodní osady a posléze kolonie. Vasco da Gama zde založil první portugalské obchodní osady, které později daly základ portugalské kolonie zvané Portugalská Indie (součástí které byly zejména města Goa, Diu a Daman). Kolonie přestala existovat v roce 1961, kdy teritoria Portugalské Indie byly dne 19.prosince 1961 připojeny k Indii. Stalo se tak celých 14 let po odchodu Britů z indického subkontinentu. Poštovní historie Portugalské Indie je velmi zajímavá a odborně zpracovaná vícero zahraničními autory.

První poštovní známky Portugalské Indie byly vydány 1.10.1871. Pro zásilky do zahraničí a zámoří se však používaly známky Britské Indie, protože Portugalská Indie nebyla členem UPU. V roce 1877 pak Portugalsko přičlenilo svou indickou državu ke standardnímu korunnímu vydání. V roce 1881 však jejich zásoby byly spotřebovány (v roce 1882 ještě doplněny, ale vystačily jen krátce) a nouzově se používaly přetisky původního lokálního vydání z roku 1871. Od roku 1886 pak následovala vydání námětem shodná pro všechny portugalské kolonie té doby. První námětová známka pak byla vydána ke 400-stému výročí úmrtí Vasca da Gama. Poslední známkové vydání z roku 1960, připomínající 500-sté výročí prince Henryho de Navigadora, velkého iniciátora portugalských objevných cest. Již dne 29.12.1961 se začaly používat známky nezávislé Indie, koloniální známky pozbyly platnosti dne 5.1.1962.

Uvítal bych, kdyby nám některý sběratel poskytl na stránky Infofily nějakou hezkou ukázku celistvosti zaslané z Portugalské Indie ,jak z doby používání známek Britské Indie, tak pozdější.

Portugalská Indie


Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 12. 2007

Komentáře

Ceres

Přidat komentářZobrazit komentáře