Poplatky za colné konanie balíkových zásielok zo zahraničia v období 1918 – 1939

Balíkové zásielky adresované do a prijaté zo zahraničia podliehali počas prvej československej republiky (ČSR I.) colnému konaniu.

Váš komentář