Poněkud netradiční pohled na hodnocení exponátů na výstavě BRNO 2005

V tomto příspěvku se budu zabývat tím jak rozdílně je hodnoceno využití výstavní plochy v různých výstavních třídách.

Jako námětový sběratel jsem se na výstavě věnoval především prohlídce námětových exponátů, ale vzhledem k tomu, že námětář musí mít znalosti ze všech oborů klasické filatelie věnoval jsem se též prohlídce exponátů jiných výstavních tříd. Byl jsem také přítomen besedy s jury u tematických exponátů mých přátel (já sám jsem vystavoval jednorámový exponát). V tematické třídě bylo při hodnocení zdůrazňováno maximální využití výstavní plochy. Tematicky vhodný materiál má vypovídat sám bez rozsáhlých textů. U celistvostí má být tematicky vhodná část (např. známka a razítko) umístěna do výřezu, aby zbytek dopisu nezabíral místo jinému materiálu. Pokud to tak není je to považováno za důkaz, že vystavovatel tím zakrývá skutečnost, že jiný materiál nemá.

Poněkud netradiční pohled na hodnocení exponátů na výstavě BRNO 2005
Obrázek: list tematického exponátu

Zcela opačně potom působí exponáty poštovní historie. V několika zlatých exponátech jsem viděl listy, na kterých byl jeden dopis a druhá polovina listu byla prázdná.

Zde ještě o jednom konkrétním exponátu, byl to exponát B230 Beereboom Diny - Rates of the Queen Beatrix Definitives Issue, který získal kromě zlaté medaile i výstavní cenu. Autor představuje na dopisech poštovní sazby definitivního vydání známek s královnou Beatrix. U tohoto exponátu většina listů má v horní polovině text a tabulky a pod tím je umístěn jeden dopis. (Je též zajímavé, že se jedná o materiál nový – od roku 1986).

V dalších „klasických“ třídách jako třída tradiční filatelie nebo třída celin je z mého pohledu využití plochy mezi těmito dvěma extrémy.

Nakonec ještě jedna vlastní zkušenost jiného druhu.
Krátce před výstavou jsem byl upozorněn, že v experimentální třídě jednorámových exponátů je třeba přeložit alespoň plán exponátu do jednoho ze světových jazyků.

Nepovažujte za světový jazyk němčinu. Při besedě s jury mi bylo vytknuto, že nemám text ve světovém jazyku, angličtině nebo ve francouzštině. Můj titulní list přeložený do němčiny byl k ničemu.


Autor: Adolf Kuchyňka | 11. 7. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář