Komentáře ke článku


Polsko 1/2011

Známky Polska vydané v období leden-únor 2011.
Johannes Hevelius148851
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:02:02Odpovědět
Johannes Hevelius- poľský astronóm českého pôvodu,
* 28 januára 1611 - + 28 januára 1687.Zomrel v deň svojich 76. narodenín. ) protestant a regionálny politik . Starosta mesta Gdansk. Zakladateľ mesačnej topografie. Bol členom cechu pivovarníkov. Jeho súkromné observatóriom navštívil kráľ roku 1678 poľský poľský kráľ John III Sobieski a poľská kráľovná Marie Louise Gonzaga. Postavil ďalekohľad v tom čase s najväčšou ohniskovou dĺžkou – 45 m. Bol prvým Poliakom, ktorý sa stal členom anglickej Kráľovskej vedeckej spoločnosti v Londýne. V rokoch 1652, 1661 objavil štyri kométy Preslávil sa prvým zmapovaním mesačného povrchu.
Jeho meno niesol poľský námorný trajekt, ktorý sa potopil v búrke 14. januára 1993 pri myse Arcona pri pobreží Rügen v Baltskom mori . Havária je zaradená ako najväčšia v histórii poľskej námornej plavby Vyžiadala si vyše 80 životov. Odškodnením obetí sa roku 2005 zaoberal Európsky súd pre ľudské práva.
Pozemný hokej148852
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:03:32Odpovědět
Pozemný hokej je kolektívny šport určený pre mužov i ženy, Jedná sa o klasický staro anglický šport, medzi ktoré možno zaradiť aj kriket a ragby. Hry s loptičkou a zakrivenými palicami sú známe zo staroveku už zo 4 tisícročia.
Vyšehradská skupina148853
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:06:25Odpovědět
Vyšehradská skupina alebo Vyšehradská štvorka alebo nesprávne Visegrádska skupina/štvorka, skrátene V4, je spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Jej názov pochádza z roku 1335 zo stretnutia českého kráľa Jána Luxemburského, poľského kráľa Kazimíra III. a uhorského kráľa Karola I v uhorskom meste Vyšehrad Terajšia skupina vynikla 15. februára 1991. V4 vstúpila do EU 1. mája 2004 Jedinou inštitúciou Vyšehradskej skupiny je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, založený roku 1999.
NZS148854
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:08:16Odpovědět
NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów Združenie nezávislých študentov. Združenie je ekvivalentné odborárskej „Solidarite“. Vzniklo na základe úspešných štrajkov y augusta roku 1980. Po vyhlásení stanného práva bolo NZS zakázané. Po roku 1989 bolo znova legalizované.
NZS148855
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:08:19Odpovědět
NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów Združenie nezávislých študentov. Združenie je ekvivalentné odborárskej „Solidarite“. Vzniklo na základe úspešných štrajkov y augusta roku 1980. Po vyhlásení stanného práva bolo NZS zakázané. Po roku 1989 bolo znova legalizované.
NZS148856
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:08:22Odpovědět
NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów Združenie nezávislých študentov. Združenie je ekvivalentné odborárskej „Solidarite“. Vzniklo na základe úspešných štrajkov y augusta roku 1980. Po vyhlásení stanného práva bolo NZS zakázané. Po roku 1989 bolo znova legalizované.
Cystická fibróza148857
Vložen: 22. 06. 2011 - 14:10:53Odpovědět
Cystická fibróza je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré vzniká mutáciou génu pre CFTR na dlhom ramienku 7. chromozómu. Výsledkom je chronické poškodenie pľúc, pankreasu a ďalších orgánov. Patrí k najčastejším dedičným chorobám v Strednej Európe. Na Slovensku sa ročne narodí asi 15-20 detí s týmto nevyliečiteľným ochorením.

Přidat komentář