Polní pošta Dunajské flotily

Součástí Rakousko-uherského válečného loďstva v první světové válce byla Dunajská flotila. Základem této říční flotily byly tzv. říční monitory (obrněné dělové čluny) a další další plavidla jako hlídkové čluny, ozbrojené parníky, minové ukladače, minolovky, dílenské lodě, nemocniční lodě, atd.

Jak již bylo zmíněno, základ Dunajské flotily tvořily monitory: S.M.S. BODROG, ENNS, INN, KÖROS, LEITHA, MAROS, SAVA, SZAMOS,TEMES.

Výskyt lístků polní pošty námořníků z Dunajské flotily je ve srovnání s výskytem polní pošty námořní flotily podstatně vzácnější. Musíme si uvědomit, že posádky říčních plavidel byly početně omnoho menší než posádky válečných plavidel na Jadranu. Ku příkladu posádka monitoru S.M.S.TEMES čítala 78 mužů ve srovnání se 1087 muži na vlajkovém bitevníkum Rakousko-uherské flotily S.M.S. VIRIBUS UNITIS.

Přikládám lístek polní pošty z monitoru S.M.S. TEMES, převzatý z dílenské lodi a postoupený c.k. polní poště 299 (OBR.1), dále lístek etapní polní pošty 348 z člunu zakotveného v rumunské Oršavě (OBR.2). Jako zajímavost přikládám pohlednici Bratislavy (OBR.3), s monitorem S.M.S. TEMES plujícím na Dunaji, abychom si udělali představu o tomto plavidle.

Polní pošta Dunajské flotily
Obr. 1

Polní pošta Dunajské flotily
Obr. 2

Polní pošta Dunajské flotily
Obr. 3


Autor: Jaroslav Tomandl | 14. 10. 2019

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223