Poľná pošta ukrajinského légionu v Rakúsko-Uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny

História
Ukrajinský légion alebo tiež ukrajinský Sichovi striltsi bol légion bojujúci v Rakúsko-Uhorskej armáde proti cárskemu Rusku. Založený bol v auguste 1914 z iniciatívy najvyššej Ukrajinskej rady v Západo-Ukrajinskej Haliči. Prví členovia tejto légie boli členmi rôznych ukrajinských nacionalistických skupín ako Sich alebo Plast. Ukrajinskí vodcovia v Rakúsko-Uhorsku dúfali, že založenie tejto légie posilní volanie ukrajinského ľudu po slobode. Ukrajina bola v tých časoch rozdelená medzi Rakúsko – Uhorsko (Západná Ukrajina) a Ruské Cisárstvo, ku ktorému patril zvyšok Ukrajiny. Rakúsko – Uhorské ministerstvo vojny však nebolo pripravené na takéto požiadavky zo strán Ukrajincov a preto povolilo iba légion pozostávajúcu z 5000 mužov. O bojových akciách ukrajinského légionu sa vie len veľmi málo. Počas okupácií Ukrajiny nemeckou a rakúsko – uhorskou armádou v roku 1918 boli jednotky umiestnené na južnej Ukrajine. Po porážke centrálnych mocností a rozpade Rakúsko–Uhorska sa stal légion regulárnou vojenskou jednotkou novo vzniknutej Západoukrajinskej Ľudovej Republiky. Légion potom bojoval v Ukrajinsko – Poľskej vojne v rokoch 1918-1919 pri hlavnom meste Ľvov a utrpel veľké straty. 22. Januára 1919 sa Západoukrajinská Ľudová Republika a Ukrajinská Ľudová Republika zlúčili a 2. mája 1919 bol légion rozpustený, niektorí jeho členovia potom vstúpili do ukrajinskej Ľudovej armády.

Poľná pošta ukrajinského légionu v Rakúsko-Uhorskej armáde počas  prvej  svetovej vojny

Poľná pošta ukrajinského légionu v Rakúsko-Uhorskej armáde počas  prvej  svetovej vojny

Ukrajinský légion v rokoch 1915 - 1918 používal svoje vlastné lístky poľnej pošty. Vytlačené boli správou ukrajinského légionu so súhlasom ministerstva vojny R-U vo Viedni. Dodnes poznáme celkovo 11 typov týchto lístkov, ale pravdepodobne ešte budú existovať ďalšie varianty alebo typy, ktoré čakajú na svojho objaviteľa. Prvé lístky z roku 1915 boli čisté len s adresou správy légionu vo Viedni a heslom v azbuke, spolu s lístkami však boli k dispozícii aj nálepky, ktoré vojaci mohli nalepiť na lístok ako erb svojho légionu. Známe sú celistvosti s nálepkou aj bez nálepky. Neskoršie lístky už boli pestrejšie a erb légionu bol na nich už natlačený. Ukrajinským jednotkám boli určene čísla a razítka K.u.K Feldpost : (350, 17, 649, 423, 482, 377), K.u.K Haptfeldpostamt (116), Hadtap – Postihivatal : (166), K.u.K Etapenpost (182, 185, 445). Pre vojakov légionu boli vytlačené v roku 1915 vo Viedni aj propagačné nálepky - všetky v hodnote 2 korún. Tlačené boli kníhtlačou na krémovo bielom papieri zo zúbkovaním 11½. Všetok poštový materiál tohto légionu je veľmi vzácny a stále len veľmi málo prebádaný, extrémne vzácne sú lístky légionu, ktoré boli poštovo použité. Najviac informácii som čerpal z amerického katalógu „ The conprehensive cathalog of Ukrainian Philately“ vydaný už bohužiaľ zosnulým znalcom Ukrajiny Johnom Bulatom. Na ukážku mám aj 2 lístky zo zbierky.

Lístok č.1.
Jedna sa o lístok posielaný 5.4.1917 a orazítkovaný razítkom K.u.K Etapenpost : 445, posielaný bol tento lístok do mesta Przemysl, ktoré dnes leží na území južného Poľska, ale v čase písania tohto lístku to bola časť Rakúsko - Uhorska obývaná zmiešaným obyvateľstvom poľskej, ukrajinskej a židovskej národnosti. Tento lístok nie je celina vydaná správou légionu, ale je to veľkonočná pohľadnica s textom v azbuke, na ktorú odosielateľ nalepil nálepku s erbom légionu z prvého vydania. Na lístku je ešte fialové oválne útvarové razítko légionu.

Poľná pošta ukrajinského légionu v Rakúsko-Uhorskej armáde počas  prvej  svetovej vojny

Poľná pošta ukrajinského légionu v Rakúsko-Uhorskej armáde počas  prvej  svetovej vojny

Lístok č. 2
Lístok bol posielaný 29.7.1918 a orazítkovaný razítkom K.u.K Feldpost 377, posielaný bol do Viedne. Tento lístok bol posielaný na predtlačenej celine légionu, jedna sa o typ 11 podľa katalógu Johna Bulata a je natlačený na ružovom papieri (Typ 11 bol natlačený na viacerých druhoch papiera). Na lístku sú ešte dve fialové útvarové razítka s ukrajinským a nemeckým textom. Lístok bol aj cenzurovaný o čom svedči písomný záznam Zensur v pravom hornom rohu, časť textu na zadnej strane bola aj zafarbená cenzorom modrou ceruzkou.

Poľná pošta ukrajinského légionu v Rakúsko-Uhorskej armáde počas  prvej  svetovej vojny


Autor: Simon Horecky | 7. 8. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223