Poľná pošta

Dodatočne pripájam informácie k uvedenému príspevku o známke poľnej pošty v Hrnčiarovciach. V podstate všetko prebehlo podľa plánu. Prišli filatelisti z Nitry, Trenčína, Hlohovca a ďalších miest. Inaugurácie sa zúčastnil aj autor známky, ak. mal. Marián Čapka, vedúci POFIS Mgr. Martin Vančo, PhD. predstavil známku, PhDr. Štefan Kollár, PhD. Zoznámil s činnosťou Poštového múzea a Prof. Jozef Šimončič, DrSc. mal prednášku o pošte v Hrnčiarovciach. Počas inaugurácie niekoľko razy odzneli historické poštové signály, oznamujúce ako príchod jazdeckého posla, tak aj odchod poštového kurzu od pamätníka Vianočnej bitky. Tu bola aj malá ekumenická pobožnosť na pamiatku padlých. Filatelisti na inaugurácii využili príležitostné poštové lístky aj lístky poľnej pošty, ktoré vydalo kartografické a reprodukčné stredisko v Nemšovej.

Slávnostný ráz mal Deň poštovej známky 18. decembra v Bratislave. V zasadacej sieni na pošte Bratislava 1 sa odovzdávali ceny ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií za najlepší výtvarný návrh, najlepšiu rytinu známky a za najlepšiu známku. (Informácie budú v samostatnom príspevku). V príhovore o prehľade známkovej tvorby za rok 2007 však zmienka o „vlastnej“ poštovej známke, tematicky zameranej práve na históriu pošty a konkrétne ku Dňu poštovej známky vôbec nezaznela... a ani účastníci podujatia nemali k dispozícii lístky poľnej pošty, špeciálne vydané k uvedenému dňu...Nenáležite k zvolenému námetu bola pripravená aj poštová pečiatka so sediacim holubom na filatelistickej lupe so zásobníkom známok. Tieto skutočnosti nevyvolávali dojem harmonicky ladiaceho celku. V kuloároch sa účastníci dopočuli o ďalšom ocenení slovenskej poštovej známky – v Číne bola nedávno ako najlepšia známka (známky?) vyhodnotená v súťaži o najkrajšiu známku roka 2006 vyhodnotená známka Ochrana prírody – Geologická lokalita Šomoška a Geologická lokalita Sandberg, vydaná v hárčekovej úprave podľa návrhu ak. mal. Karola Felixa v rytine Františka Horniaka. (Oficiálna informácia prišla od slovenského veľvyslanca v Číne.)

Zväz slovenských filatelistov na podujatí odovzdával Cenu ZSF za r. 2006. Laureátom bol tentoraz zástupca mládežníckej filatelie – cenu z rúk predsedu ZSF Miroslav Ňaršíka prevzal Ing. Ján Maniaček st. za dlhoročnú prácu vedúceho KMF, prácu v námetovej komisii aj ako úspešný vystavovateľ a publicista. Gratulujeme! (J.M.)

Poľná pošta

Poľná pošta

Poľná pošta

Poľná pošta


Autor: Ján Mička | 6. 1. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223