Pokyny pro odesilatele poštovní dopisnice

Na přiložené poštovní dopisnici australského státu VICTORIA (OBR.1) z konce 19. století, s natištěnou jednopennyovou poštovní známkou, nacházíme na adresné straně důležitou informaci pro odesilatele. Je zde vytištěn tento text: „This Card may pass through the Post without additional postage to any of the following Colonies, namely: - New South Wales, South Australia, Queensland, Tasmania, Western Australia, New Zealand, and Fiji.“ (zde je překlad: Tato dopisnice může být doručována poštou bez jakéhokoliv dodatečného poštovného do kterékoliv z těchto kolonií, a to: - do Nového Jižního Walesu, Jižní Austrálie, Queenslandu, Tasmanie, Západní Austrálie, Nového Zealandu, a Fuji).

Pokyny pro odesilatele poštovní dopisnice

Jiná ukázka, výstřižek z pozdější poštovní dopisnice téhož australského státu VICTORIA (OBR.2) s denním razítkem Melbourne z roku 1892, upozorňuje odesilatele, že v případě zasílání dopisnice na Fiji je nutné doplatit poštovní známkou v hodnotě jedné pence.

Pokyny pro odesilatele poštovní dopisnice

Jak by to asi dopadlo, pokud by například Evropská unie zavedla jednotné poštovné pro poštovní dopisnici určenou pro poštu mezi státy unie? Vešel by se seznam všech členských států Evropské unie na adresnou část poštovní dopisnice? Navíc, plocha pro natištěnou známku a adresu je dnes vymezena pouze polovina lícové části dopisnice. Promiňte, je to pouze nemístná poznámka, používání poštovních dopisnic v běžném poštovním styku je stále zřídkavější.

Autor: Jaroslav Tomandl | 4. 10. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223