Pohled do historie německého válečného námořnictva I.

Obyvatelé dnešního Německa se plavili již v dávných dobách, především však po řekách a jezerech, na moře si troufali spíše výjimečně.

Váš komentář