Podobnosť ochranných prvkov poštových známok

Priznám sa, že som bol pred rokmi dosť prekvapený , keď som prvý raz videl poštovú známku, ktorá mala v perforácii malý výsek, zasahujúci do 2 – 3 zúbkov. Známka mala dovtedy vždy „zúbky“ alebo v prípade dvojpásky či už zvislej, alebo vodorovnej, pekné okrúhle otvory, skrátka riadnu perforáciu. Výrobcovia známok a poštové správy tento výsek robili najskôr na zvislej strane známky (z pohľadu pozorovateľa) a neskôr aj na vodorovnej – hore alebo aj dole. Zvykol som si. Ale iba dovtedy, kým sa v tlačiarňach známok nepokračovalo ďalšími priesekmi, a to „dovnútra“ známkového obrazu. Slovenská pošta tak vydala poštovú známku Boj proti HIV s vyrazeným nerovnoramenným krížikom v ľavom dolnom rohu známky. Veľmi ma však prekvapili dva prieseky v tvare písmena „O“ (alebo nuly?) v dolnej časti anglických štandardných známok s portrétom Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety pri nominálnych hodnotách známok. Veľmi často tieto prieseky spôsobia poškodenie známky pri ich zmývaní, lebo priveľmi stenčujú medzierku medzi zúbkovaným okrajom známky už aj tak zoslabeného navlhčením vo vode. Ale niečo iné som našiel najskôr na niekoľkých švédskych známkach – bol to priesek v podobe loga švédskej pošty s obrazom poštovej trúbky – častým symbolom pôšt.

Ako som nedávno zistil, táto inovácia má pokračovanie medzi ďalšími poštovými správami. Konkrétne: Dostal som veľkú obálku s listom z Maďarska. Najskôr som sa potešil pestrej 6-známkovej frankatúre so štvoricou známok k 150. výročiu maďarskej známky, aj keď boli znehodnotené nie celkom kvalitnými odtlačkami dennej poštovej dvojkruhovej pečiatky väčšieho priemeru, ako sme zvyknutí. Neprekážalo mi ani to, že obálka bola dosť pokrčená aj prehnutá. (Darmo, boli Vianoce a to zanechalo svoje stopy). Avšak pri trošku šikmom pohľade na známky so zobrazenými predmetmi poštovej potreby – poštová pečiatka s namáčacím vankúšom, starý poštový voz a dve červené poštové schránky – som si všimol na známkach akési ryhy. Asi nedopatrenie pri strojovom spracovaní zásielky – bol môj prvý dojem. Ale čiary na každej známke boli 4 a to pekne ako uhlopriečky, s prerušením v strede. Takže nejde o náhodu - uvedomil som si. Je to zrejme nový ochranný prvok na známke, pripomínajúci historicky filatelistom známe „ondrejské“ kríže na kupónoch. Čím nás pošty ešte prekvapia?

Podobnosť ochranných prvkov poštových známok

Podobnosť ochranných prvkov poštových známok


Autor: Ján Mička | 12. 1. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223